Har du fixat visslingen?

Från och med den 17 december 2023 ska alla arbetsgivare, som har minst 50 anställda, ha en intern visselblåsarkanal. Sedan tidigare gäller redan att större arbetsgivare ska ha det på plats. Hur har du löst det?

Det finns något oerhört viktigt i det här med visselblåsning. Särskilt i vår värld där anklagelser om fusk och bedrägerier duggar tätt. Om ni tar den här frågan på det allvar den faktiskt kräver och skapar ett system där era kontakter kan känna sig trygga i att de inte blir illa behandlade om de rapporterar ett misstänkt missförhållande så hjälper ni också till att hålla fuskdiskussionerna borta.

Men vi börjar väl från början. Vad är det jag pratar om egentligen? Jo, regeringen har bestämt att alla större arbetsgivare ska underlätta för personalen att tala om när något är tokigt. Inom assistansen handlar det inte om missförhållanden som beror på just assistansen. Det har ett eget verktyg. Lex Sarah du vet... Men om någon upptäcker andra typer av oegentligheter som inte borde förekomma i en assistansverksamhet ska de ha möjlighet att berätta om det utan att riskera att t ex bli uppsagd.

För att människor ska veta att de har den här möjligheten är det viktigt att ni tar fram information om det som både läses och kan förstås. Det är bra om den både finns på hemsidan och kanske skickas till alla anställda, uppdragssgivare och anhöriga.

De missförhållanden det kan handla om är t ex (ganska självklart) bedrägerier inom assistansen, att anordnaren använder assistansersättningen felaktigt, bokföringsbedrägerier, korrupta betalningar eller liknande typer av tjänstefel.

Den enskilde ska kunna göra sin anmälan anonymt eller öppet, via telefon, mail eller på ett möte. Det gäller att hitta ett sätt som är bra, men helst inte jättedyrt, som människor kan känna sig trygga med men som inte är helt överbearbetat stort för er verksamhet.

Om ni väljer att lägga ut det externt är det smart om ni förvissar er om att den som blir er visselblåsare förstår skillnaden mellan missförhållanden i assistansen och missförhållanden som det är rätt att visselblåsa om. Någon som kan assistans allra helst.

När någon har ryckt i nödbromsen och visselblåst är det också viktigt att det hanteras på ett snabbt och säkert sätt. Personen som har blåst har rätt att få återkoppling men om det sker totalt anonymt kan det såklart vara svårt. Verksamheten, eller någon verksamheten anlitar, ska utreda om det ligger något bakom det som visselblåsts om och förhoppningsvis vidtar man därefter åtgärder som kommer tillrätta med eventuella problem.

Jag har en liten tjänst för det här men den är verkligen begränsad i antal verksamheter. Om du är intresserad av den kan du ansöka om att få använda den. Jag förbehåller mig rätten att själv bestämma om jag kan ta emot dig som kund eller inte. Annars rekommenderar jag att ni verkligen söker runt och hittar något som ni både känner förtroende för och som ni tror att era anställda och uppdragsgivare kan känna förtroende för.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå