Nu är det dags att börja kämpa för schablonen 2022

2021 innebar ett trendbrott för den under så många år underuppskrivna assistansersättningen! Så glada vi blev! Och så nödvändigt det var! Ingen kan påstå att det förde läget tillbaka till ruta noll eller att det nu skapas stora överskott att ta av men det räddade i alla fall kvar en rad verksamheter som troligen gått under annars. MEN. Nu måste vi börja jobba och lobba för att detta inte bara var en engångsföreteelse!

Så här skriver Försäkringskassan idag när de presenterar sin budgetprognos:

Utgifterna för assistansersättning beräknas att öka mer än vanligt i år på grund av att den årliga höjningen av ersättningen per timme är ovanligt stor. Därefter förväntas utgifterna öka i en långsammare takt, eftersom ersättningen per timme antas öka som tidigare år och genomsnittligt antal ersatta timmar per mottagare och månad öka svagt. Antalet mottagare prognostiseras samtidigt att minska under prognosperioden. Minskningen beror på att antalet nya assistansmottagare beräknas bli färre än de som lämnar ersättningen. De som lämnar ersättningen består mestadels av individer som avlider och utflödet förväntas därför utvecklas stabilt.

När det gäller antalet mottagare är vi väl alla väl medvetna om att det krävs MINST två saker för att det ska förändras; ändring i lagstiftningen och än förändrad attityd hos Försäkringskassan. Där arbetas det för fullt hela tiden. Men när det gäller schblonersättnignens storlek är arbetet mindre intensivt, vilket inte är så konstigt. Jag tar för givet att branschorganisationerna gör sitt men jag tänker att det är viktigt att fler visar hur viktigt det är att man inte bara går tillbaka till den helt otillräckliga ökning som varit under de senaste åren. I förordningen om assistansersättning står det så här:

5 § 1
Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken ska räknas upp med 3,5procent och avrundas därefter till närmaste tiotal öre. Om det uppräknade beloppet slutar på 5 öre, avrundas det till närmaste högre tiotal öre. Schablonbeloppet ska för år 2021 vara 315 kronor per timme

Det kan man ju tycka ser bra ut. Det står ju att ersättningen ska räknas upp med 3,5 %. MEN - det står inte att den ska räknas upp med 3,5% årligen :/ Det innebär troligen att förordningen ändras till nästa år och då kan det se ut hur som helst. Så här stod det nämligen tidigare:

5 § 1
Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken räknas för varje år upp med 1,05 procent.

Du ser skillnaden va? Så vad säger ni? Upp till kamp igen? Jomen såklart. Vi har fortfarande kvar att kämpa mot myten om mer än 1000 anordnare, där antalet i sig visar att det finns ett stort överskott. Vi behöver fortsätta arbeta för att få politiken att acceptera att assistansersättningen måste få tillräcklga medel för att kunna bedriva kvalittativt god personlig assistans.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå