Ska omprövningarna sättas igång nu?

För en tid sedan såg jag en fråga från Nadja Awad, v, i mitt mailflöde. Frågan var ställd till statsrådet Camilla Waltersson Grönwall, M, "vår" minister. Frågan (2023/24:614) handlade om hur regeringen kommer att agera mot bakgrund av en rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen som rekommenderar att man ska se över möjligheterna att ompröva rätten till assistansersättning.

Camilla Waltersson Grönwall svarade:
Inspektionen för socialförsäkringen har granskat vilka möjligheter och hinder som finns för Försäkringskassan att förhindra felaktiga utbetalningar av assistansersättning. Som myndigheten framhåller i sin granskningsrapport Felaktiga utbetalningar av assistansersättning (Rapport 2022:9) ska assistansersättning möjliggöra för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar att kunna leva ett liv som andra, men ett omfattande överutnyttjande av förmånen på sikt kan drabba de personer som behöver försäkringen. Jag delar den bedömningen. Jag delar samtidigt Nadja Awads syn att den
tidigare ordningen hade brister.

I granskningsrapporten lämnar Inspektionen för socialförsäkringen flera rekommendationer till regeringen som för närvarande bereds i Regeringskansliet.

Nu gillar jag inte att skrämmas. Jag har gjort det nog i mina dagar tycker jag. Men nog TYCKER jag att det luktar lite som att omprövningar möjligen är på gång igen. Visserligen handlar det om att stävja fusk men frågan är hur man skulle kunna sätta igång omprövningarna BARA för de man tror har ägnat sig åt bedrägeri?

Om omprövningarna är på väg att sättas igång behöver vi rusta oss än mer för strid. Personer med enbart fysiska funktionsnedsättningar ligger i farozonen att mista sin statliga assistansersättning eftersom det är svårt att komma upp i mer än 20 timmars grundläggande behov på enbart de integritetsnära delarna av att klä av och på sig, äta, kommunicera och sköta sin hygien.

När det gäller ISFs rapport så skrev de följande som rekommendation

– att utöka Försäkringskassans rättsliga möjligheter att ompröva beviljad assistansersättning.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå