Vad kan du om assistans?

Strax innan jul bjöd jag på ett litet julquiz i all sin enkelhet. Inga priser. Bara äran :) Det var ju dessutom helt anonymt så jag kan inte presentera vilka som får den äran. Du får helt enkelt berätta (skryta) om det själv om du vill :)

Många hade alla rätt på alla frågor men det var några frågor som var lite klurigare och dem tänkte jag presentera svaren på här.

Den första handlade om vad som är rätt påstående gällande en person som är beviljad kommunal assistans enligt LSS. Svarsalternativen var att personen inte får vara egen arbetsgivare, att taket för sådan assistans är 40 timmar per vecka eller att personen har rätt att välja en privat anordnare. Rätt svar på den här frågan är att personen har rätt att välja en privat anordnare. Det gäller oavsett kommunen har valt att tillämpa LOV eller inte. Den assistansberättigade kan också välja att vara egen arbetsgivare.

Den andra lilla svårigheten gällde personer som bor i gruppbostad enligt LSS. Vad gäller då? Kan personen ha rätt till kommunal assistans? Eller statlig assistans? Eller möjligen till assistans genom regionen? Rätt svar här är att personen kan ha rätt till kommunal assistans. Socialförsäkringsbalken tillåter inte assistans när man bor i gruppbostad och det finns ingen lagstadgad möjlighet att få regional assistans (som då egentligen är någon form av sjukvårdande insats).

Sen handlade det om vilka personer IVO kontrollerar att de har insikt och är lämpliga när man söker tillstånd för att bedriva personlig assistans. Är det bara verksamhetsansvarig? Eller kontrollerar de verksamhetsledare, ekonomichef och jurist? Eller kanske Företagets företrädare, ex vis styrelse i ett kooperativ eller företag, VD eller ägare? Rätt svar är naturligtvis det sista alternativet. Men många hade INTE svarat rätt där utan trodde fortfarande, för det här har ändrats sedan man införde kravet på tillstånd, att det bara är verksamhetsansvarig som kontrolleras. Ni som trodde det bör kanske kolla upp lite grann hur det ser ut i er verksamhet tänker jag. Och det säger jag i ren omtanke. Inte ondsint.

Den fråga som allra flest tyckte var svår var denna: Vilket av nedanstående alternativ beskriver korrekt vem eller vilka personer som kan rapportera en risk för ett missförhållande i en LSS-verksamhet?
Svarsalternativen var:
A) Alla som vet något om assistansen, t ex brukaren, anhöriga, daglig verksamhet
B) Endast den assistansberättigade och/eller legal företrädare
C) Alla anställda
Jag skulle vilja be dig att fundera lite vad du tror innan du fortsätter att läsa. Var ärlig :)

Jo, över 80% trodde att alternativ A var rätt. Men det är det inte. Det är bara anställda som kan rapportera ett missförhållande nämligen. ALLA som vet något om assistansen kan däremot lämna in klagomål och synpunkter. Om du tar emot ett klagomål eller en synpunkt som du ser skulle kunna innebära att en person far illa på grund av assistansen så är det du som anställd som sen upprättar en Lex Sarah. Lite klurigt men det gäller ändå att kunna sina klurigheter för att det ska bli rätt i slutändan.

Något jag blev imponserad över var att alla hade svarat rätt på att god man inte har tystnadsplikt!

Sen var det inte så mycket mer att kommentera om just den här quizen men håll ögonen öppna - det kommer flera :)

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå