GDPR

För många som har arbetat med att följa personuppgiftslagen är den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft i maj 2018 inte så mycket nytt även om det finns en del förändringar som ändå är stora. För den som inte har varit så aktiva med sitt PUL-arbete kan däremot arbetet att GDPR_anpassa verksamheten blir omfattande.

Det är viktigt att ta det här arbetet på största allvar eftersom det kommer att kunna utdömas mycket stora böter om man bryter mot förordningen. Böterna kan bil upp till 20 miljoner euro även om det är svårt att se hur en mindre assistansanordnare skulle kunna drabbas av sådana böter.

GDPR handlar om att du ska se alla personuppgifter du får i din verksamhet som värdefulla lån som du måste hantera med största försiktighet, ibland inte alls. Som assistansanordnare har du inte bara möjlighet utan också skyldighet att både förvara och behandla en mängd personuppgifter men du måste veta vilka personuppgifter du hanterar, på vilket sätt och när du ska göra dig av med personuppgifter du inte behöver.

Enligt Datainspektionen är det en assistansanordnares kärnverksamhet att arbeta med personuppgifter. Ni hanterar både era uppdragsgivares och era anställdas uppgifter och många gånger är dessa känsliga. Ni bör därför utse ett dataskyddsombud. Jag kan vara det för ett begränsat antal anordnare. Kontakta ABH Utbildning för diskussion och offert.

En genomgång av GDPR för er verksamhet börjar med att jag kommer till er och tillsammans med ledning och anställda går igenom vilka personuppgifter ni förvarar och behandlar och på vilket sätt. Jag hjälper er att strukturera det i ett register och lämnar förslag till rättslig grund för den behandling/förvaring ni gör. Jag hjälper er att ta fram ett förslag till personuppgiftsbiträdesavtal som ni ska ha med alla utanför verksamheten som behandlar personuppgifter på uppdrag av er.

Jag kommer också att granska er hemsida och lämna förslag på åtgärder ni behöver vidta där, samt förslag på hur ni kan kryptera er e-post.

I tjänsten ingår även förslag till informationstexter och samtyckesblanketter för samtliga grupper ni behandlar/förvarar personuppgifter om.

Priset för en GDPR-genomgång är 40 000 kronor. Resa, logi och moms tillkommer. Om ni har kommit längre och bara vill anlita mig som dataskyddsombud lämnar jag offert på arbetet.

Beställ en genomgång av verksamhetens dataskyddsarbete inför GDPR

GDPR

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå