Kvalitetsarbete

ABH Utbildning och Rådgivning kan assistera verksamheten med att upprätta ett kvalitetsledningssystem, ta fram viktiga nyckeltal, göra en kvalitetsberättelse samt kvalitetsgranska verksamheten.

Kvalitetsledningssystemet byggs upp enligt era önskemål och med de rutiner som anordnaren har tagit fram. Vi hjälper er att strukturera det i processer, aktiviteter och rutiner. Vi hjälper er också att göra riskanalyser, ta fram användbara årskalendrar och checklistor.

Efter avslutat verksamhetsår hjälper vi er att ta fram en kvalitetsberättelse.

Den som önskar kan också få sin verksamhet kvalitetsgranskad utifrån krav i lagar och regler.

Be om offert om du är intresserad av att få hjälp med verksamhetens kvalitetsarbete.

Begäran om offert för kvalitetsberättelse

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå