Hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter via mail och hemsidan

ABH Utbildning och Rådgivning månar om dig och dina personuppgifter när du kontaktar oss som privatperson eller med dina direktkontaktuppgifter om du jobbar på ett företag.

Det kanske allra viktigaste vi vill berätta här är att om du vill kontakta oss i frågor som innehåller känsliga personuppgifter så kan du göra det via en mail som förvaras krypterad så fort den når oss. Den mailadressen är abhutbildning@protonmail.com. Vill du vara ännu mer säker på att de uppgifter du skickar är skyddade kan du göra det genom att själv skaffa en krypterad mailadress, förslagsvis genom protonmail. Informationen du mailar till oss via protonmail är krypterad när den sparas hos oss. Om vi mailar dig är den krypterad hela vägen fram till dig. Inte ens protonmail kan se vad du har skrivit eller dina personuppgifter.

Företagets övriga mailadresser är inte krypterade och går över det öppna nätet. Vi använder Microsoft Outlook och har accepterat deras standardavtal där de åtar sig att vara vårt personuppgiftsbiträde. Det går bra att använda när du skickar uppgifter som tål att ses av andras ögon. Vi kommer då att ta emot mailet och förvara det i mailboxen med den rättsliga grunden ”berättigat intresse”. Vi gallrar mailen så fort mailet är åtgärdat. Informationen i mailen kan då komma att sparas i lokal dator eller i ”molnet” (Onedrive) om det inte är känsliga personuppgifter.

Det kontaktformulär vi har på vår hemsida kan du använda för generella frågor eller för frågor som inte innehåller känsliga uppgifter. ABH Utbildning har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Intendit, som tillhandahåller hemsidan. Deras uppgift är att spara de uppgifter som du skickar via kontaktformuläret på sin server. De kommer inte att använda dina personuppgifter själva på något sätt.

Även om du inte fyller i något kontaktformulär kommer vi att samla in anonym information om hur du använder webbplatsen. Detta är ett vanligt standardförfarande för många webbplatser. Denna information identifierar inte dig, utan för att hjälpa oss i rent marknadsföringssyfte för att förbättra våra tjänster.

Hur vi behandlar och sparar dina personuppgifter

ABH Utbildning sparar dina personuppgifter vid några olika tillfällen.

Adressuppgifter för reklam

Ibland kan du få ett mail med erbjudande om våra kurser, tjänster och liknande. Det gör vi för att vi tror att du är intresserad av att få dessa erbjudanden. I varje sådant mail finns det en möjlighet att avsäga sig fler mail. Vi sparar bara ditt namn och din direkt-e-postadress. Andra uppgifter går till företaget. Om du är enskild firma kan det här ibland vara samma sak. Vi använder den rättsliga grunden ”Berättigat intresse” för den här behandlingen.

Personuppgifter för att få stöd i en viss fråga

En av våra uppgifter är att hjälpa till att skriva ansökningar och/eller överklagningar om personlig assistans. Vi får då en rad uppgifter som vi sparar lokalt på datorn med ditt medgivande alternativt genom att det ingår den typen av stöd genom avtal med din anordnare och att anordnaren anlitar oss och skriver personuppgiftsbiträdesavtal med ABH Utbildning. Datorn där uppgifterna finns är skyddad genom antivirusskydd och brandvägg. För din säkerhets skulle förvarar vi dem lokalt och inte i någon molntjänst.

Anmälan till kurser

Om du anmäler dig till ABH Utbildnings kurser via länk på hemsidan förvaras de personuppgifter du eventuellt lämnar hos Paloma, ett företag som vi anlitar som personuppgiftsbiträden. Du behöver inte lämna några personuppgifter i anmälan om du inte vill det men om du är allergisk och vill att vi ska kunna meddela hotellet det, så behöver du tala om det. Din anmälan blir då en del av vårt avtal för att vi ska kunna genomföra kursen. Detsamma gäller om du behöver någon typ av anpassning för att kunna delta på kursen. Vi sparar bara uppgiften om detta till dess att kursen är genomförd. Du behöver inte uppge något annat än hur många personer från verksamheten som har särskilda behov, inte vem som har dessa behov.

Anmälan till e-learningkurser sker genom att beställaren mailar in din e-postadress till oss. Vi skickar därefter ut inbjudan till dig och därefter påminnelser så länge den som beställt kursen inte avanmäler dig. Om du själv vill göra en avanmälan från kursen ber vi dig att kontakta din arbetsgivare och be dem ta bort din e-postadress från vårt register. Vi ber också själva din arbetsgivare att rensa bort gamla och felaktiga e-postadresser.

Kursutvärderingar

Det förekommer att vi genomför kursutvärderingar. De är vanligen ”anonyma”, så till vida att du inte anger namn eller liknande men det går troligen att se vilken IP-adress du har och det är också en personuppgift. Vi tittar inte på dem och de lagras inte längre än det behövs. Svaren på enkäten gallras så snart de är sammanställda.

Regelbevakning.se

Om du prenumererar eller har haft en provprenumeration på tjänsten regelbevakning.se sparas de uppgifter du anger så länge prenumerationen är aktuell och därefter i ytterligare ett år för att kunna skicka erbjudande om förnyad prenumeration. Det företag som hostar tjänsten heter IDKommunikation. De är våra personuppgiftsbiträden.

Bokföring, fakturering och revision

ABH Utbildning använder Speedledger för bokföring och fakturering samt KPMG Kristianstad för revision. De är våra personuppgiftsbiträden. De ser inte några känsliga personuppgifter men kan i vissa fall se de personuppgifter som finns på fakturor och bokföringsunderlag i sitt arbete.

Facebook

ABH Utbildning finns på Facebook. Du kan följa vår sida där genom att gilla den men det är inget krav för att se vad som skrivs där. Om du väljer att gilla sidan kan du själv, när du vill, välja att sluta gilla och/eller följa sidan. Vi vill göra dig uppmärksam att du genom att gilla ABHs sida visar Facebook att du är intresserad av vår typ av frågor och att detta kan komma att användas i deras riktade annonskampanjer.

Personuppgiftsansvarig

ABH Utbildning är personuppgiftsansvariga och därmed ansvariga för hur de personuppgifter vi får behandlas och lagras.

Du når oss på följande adress:

ABH Utbildning och Rådgivning, org.nr 568870892
Lärkesholm 574
286 92 Örkelljunga
e-postadress info@abhutbildning.se

Vi låter ingen tredje part använda dina personuppgifter för egna syften men det förekommer att vi använder oss av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. Vi tecknar då personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underleverantörer för att de ska veta vad vi förväntar oss av dem.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt på något sätt är du välkommen att höra av dig till oss så ska vi lösa problemet. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå