Äntligen!

Så fantastiskt, underbart, befriande och skönt att det ÄNTLIGEN händer något som går väg! Jag talar naturligtvis om den nya domen från Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att sondmatning räknas som ett annat sätt att äta och ger rätt till personlig assistans. På samma sätt finns det andra behov som nu åter kan räknas som grundläggande behov efter att ha varit ute i kylan ett tag. Det handlar t ex om rikning, kateterisering, stomi och liknande där det som har bedömts som egenvård är ett annat sätt att tillgodose ett av de fyra grundläggande behoven kommunikation, att äta, att klä av och på sig eller sköta sin hygien (inkl toalettbesök). Det är verkligen så oerhört skönt det här! Främst, skulle jag tro, för alla familjer där ett barn har ett väldigt omfattande behov. Det verkar vara den grupp som har drabbats absolut hårdast av Försäkringskassans tidigare tolkning.

Nu väntar jag ivrigt på att Försäkringskassan ska gå ut och berätta att "ooops - vi hade fel. Vi ändrar oss genast". Det behövs!

En sak som däremot _inte_ ändras är hur FK ser på andning. Det kommer fortfarande inte att vara ett grundläggande behov eftersom det inte anges i lagen. Så här står det i LSS om grundläggande behov:

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).

Ser ni? Andning står inte med. Och även om HFD har stor makt kan de inte skriva om lagen. Det måste riksdagen göra. Det domen har ändrat är precis det jag skrev ovan; om man behöver egenvård för att tillgodose sina grundläggande behov så är det fortfarande ett grundläggande behov.

Inte idag. Idag får vi fira med alla de som idag eller på måndag kommer att kontakta Försäkringskassan för att ansöka om assistans på nytt. Så inte idag. Men i morgon. Då fortsätter vi kampen för att andning också ska vara ett grundläggande behov.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå