Anordnarens och kommunens ansvar vid en pandemi

Jag är ledsen att jag inte har skrivit något om pandemin på bloggen men det har varit fullt upp att försöka utbilda privata anordanre i vilket ansvar de respektive kommunen har i händelse av en bemanningskris eller liknande under pandemin. Det är inte lätt. Eller jo, det är det. I teorin. Men i praktiken är det svårare.

Alla privata anordanre är väl medvetna om sitt ansvar att tillgodose den assistansberättigades hela assistansbehov. Men långt där bak, nästan så långt man kan komma, finns det kommunala basansvaret för assistansen. Det är en trygghet som inte är till för anordnaren utan för den assistansberättigade. Det kommunala basansvaret för assistans avser assistans och ingenting annat. Det blev väldigt tydligt när SKR, Sveriges kommuner och regioner, gjorde en hemställan hos regeringen om att få ÄNDRA på det här och ge andra typer av insatser istället för assistans i kristider.

Den här hemställan verkar inte få den minsta framgång hos regeringen. Minister Lena Hallengren sa, enligt Pia Steensland (Kd) på ett möte i Socialutskottet att det inte är något som hon kommer att lyssna på.

Tyvärr har det här inte riktigt gått hem hos kommunerna. Jag har läst, jag vet inte hur många, brev från kommuner till privata anordnare där kommunen förklarar att om anordnaren inte kan tillgodose assistansbehovet tänker kommunen flytta den assistansberättigade till ett kortis. Eller ge andra insatser. Jag häpnar! Och framförallt hoppas jag att det finns kraft hos de privata anordnarna att stå emot!

Använd gärna SKRs skrivelse som ett tydligt argument för att så här FÅR man inte göra idag. För era uppdragsgivares skull får ni inte gå med på såna här konstigheter - om inte uppdragsgivaren själv vill det alltså.

Många kommuner skriver att de tar för givet att ni har tagit fram egna planer för eventuell bemanningskris. Och det hoppas jag också. I själva verket är det precis det mina utbildningar via Teams den senaste tiden har handlat om. Hur ni kan göra det. En del kommuner hänvisar också till att ni ska ha en plan för kontinuitetshantering och så hänvisar man till MSB, Myndigheten för samhälsskydd och beredskap. I den bästa av världar hade det kunna vara samma sak - men det är det inte. Ni kan titta på delar av den men ni får inte tänka att ni ska använda hela. Kontinuitetshantering är något kommunen måste arbeta med men ni har bara ETT enda uppdrag. Att vara anordnare av personlig assistans för den enskilde. Och det är ett uppdrag ni inte kan prioritera bort. När ni gör planen för bemanningskris ska ni naturligtvis prata med era uppdragsgivare och göra upp med dem om hur det bäst ska hanteras i enskilda fall men ni kan INTE över huuvdet på era uppdragsgivare bestämma att dra in timmar, placera om assistenter som är nödvändiga för en person till att jobba hos en annan person som ni tycker ha rstörre behov. Men i den värsta av världar, både för er och era uppdragsgivare, så ÄR det kommunen som har det yttersta ansvaret och ska gå in och ge assistans.

Det är möjligt att jag återkommer med fler erbjudanden om hur ni kan bygga upp en krisplan för bemanning, om ni inte redan har gjort det. Är det något akut kan ni alltid höra av er. Likaså om ni vill ha konsulthjälp att svara kommuner som inte riktigt gör det dom ska där ute.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå