Assistenter som uppbär andra ersättningar från Försäkringskassan

Problem med att Försäkringskassan stoppar, eller håller inne, utbetalningar hör nästan till vardagligheterna nu för tiden. Men vissa problem är onödigare än andra. Det är viktigt att känna till alla regler så att man inte fastnar i "utredningskranen" i onödan och lika viktigt att inte hamna i en situation där du inte får betalt för timmar som du har betalat ut lön för.

En av de saker som är viktig att du som anordnare tänker på är att det står väldigt tydligt inskrivet i Socialförsäkringsbalken att assistansersättning inte betalas ut för tid där någon arbetat som inte kan anses ge assistans med kvalitet. Det kan t ex vara för att assistenten är för svag eller för sjuk för att anses kunna utföra arbete. Jag läser ganska ofta om anordnare som råkar i knipa för att de inte frågat assistenten om denne uppbär annan ersättning från Försäkringskassan, t ex i form av aktivitetsersättning eller sjukbidrag. Man kan ju tycka att assistenten borde informera om det eller att kassan borde informera om det när man skickar in blanketten om nyanställda assistenter men ansvaret för att anställa personal som kan utföra sina uppgifter ligger just nu HELT och HÅLLET på dig som anordnare. Det innebär att du verkligen måste fråga assistenterna hur det är och sen kontrollera vilka regler som gäller innan du anställer personen. En person som arbetstränar kan t ex inte samtidigt få lön genom assistansersättningen. En person som har full aktivitetsersättning kan inte arbeta som assistent samtidigt om inte FK har gått med på att aktivitetsersättningen ska vara vilande och även då är det troligen säkrast att kolla så att handläggaren för assistansersättning anser att personen kan lämna assistans. Samma sak gäller för andra typer av ersättningar från Försäkringskassan.

OCH. Det här är bara EN av de saker du som anordnare faktiskt måste känna till för att inte bli utan pengar. Andra saker handlar om anmälan av assistenter, retroaktiv tid, när redovisningen måste vara inne mm mm. Känner du dig minsta osäker så utbilda dig! På tisdag kl 13 håller jag en skypekurs på ungefär det här temat. Anmäl dig dit. Eller så hittar du en annan kurs eller läser på själv. Det du INTE kan göra är att lita på att FK kommer att informera dig. Eller assistenten. Det är som sagt DITT ansvar att följa de regler som finns och okunskap är aldrig ett försvar för att inte göra det.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå