Avtalskris och assistansersättningen nästa år

Enligt ett pressmeddelande från Vårdföretagarna löpte kollektivavtalet för bransch personlig assistans mellan Kommunal och Vårdföretagarna ut 30 juni. Sedan dess har parterna suttit i förhandlingar men utan att kunna enas om ett nytt avtal för branschen.

Vårdföretagarna menar att regeringen under flera år inte räknat upp assistansersättning i takt med lönerna och att detta successivt har gröpt ur ekonomin i hela branschen. Både de och facket har i omgångar uppvaktat regeringen i frågan. Att föreslå ett sexmånadersavtal är Vårdföretagarnas förslag för att komma ur ett dödläge. De hoppas naturligtvis att läget klarnar inom kort och att man därefter kan teckna ett mer långsiktigt avtal. Vad avtalet innehåller sägs inget om i pressmeddelandet men kan kan ju gissa sig till att Vårdföretagarna inte föreslår några jättehöjningar...

Jag fick en fråga från en anordnare häromdagen hur ersättningen för nästa år kommer att se ut. Det enda vi vet är att det står inskrivet i förordningen om assistansersättning att höjningen ska vara lika låg som den var i fjol,

5 §
Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken räknas för varje år upp med 1,05 procent. Schablonbeloppet ska för år 2017 vara 291 kronor per timme. Belopp som bestäms enligt 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmaste högre krontal. Förordning (2016:870).

Men sen har vi också en joker i leken som vi inte riktigt vet var han befinner sig just nu. Det står nämligen inskrivet i Socialförsäkringsbalkens 51 kap 11 § att det skulle kunna bli en differentierad schablon. Det förstår man av lagändringen i slutet av 2016 där de införde meningen "det eller DE belopp"...

Assistansersättning lämnas med ett särskilt angivet belopp per timme. Det eller de belopp som assistansersättning lämnas med ska för varje år bestämmas som schablonbelopp som beräknas med ledning av de uppskattade kostnaderna för att få assistans. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om schablonbelopp för assistansersättningen.

Lagändringen trädde ikraft redan 2017 och inte ser jag väl någon egentlig möjlighet för regeringen att införa differentierad schablon redan från den 1 januari men ändå... Jokern finns där! Jag kan förstå att det är oroliga tider att skriva avtal för både fack och arbetsgivare. Facket kan inte gå med på långa avtal med dåliga löneuppskrivningar för sina anställda och lika svårt är det för arbetsgivarorganisationerna att gå med på avtal som de vet kommer att knäcka flera av deras företag. Nu får det snart bli ordning på det här!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå