Dåliga tider - och lite bra med

Nej, budgeten innehöll ingen överraskning för assistansen. I år heller. Eftersom det står i förordningen att assistansersättningen ska skrivas upp med 1,5% per år så är det så det kommer att se ut i överskådlig tid. Om man inte inför differentierad schablon. Det krävs ingen lagändring för det utan den ändring som krävdes för det är redan gjord. Man kanske ska vara glad för att det inte föreslogs en differentierad schablon bara rakt av men å andra sidan kanske det hade blivit bra. Det är ju svårt att se hur det kan bli sämre i alla fall. Nu ska vi inte ge upp! Jag har skrivit på ABHs facebooksida att jag arbetar med en rapport för att visa på de problem som den för låga ökningen av schablonen ger den som är anordnare. Vi, dvs jag och de anordnare som står bakom den, kommer att lämna den till berörda politiker så snart den är klar och därefter kommer vi att träffa dem för att berätta person till person också. Det är jättebra att även t ex KFO är aktiva i frågan. Så länge vi är tysta så kommer det inte att bli någon ändring. Man kan ju tycka att frågan om beviljade timmar är mycket viktigare att driva, och det är inte o-sant. MEN om den här låga ökning4en fortsätter kommer det snart inte att finnas så många anordnare att välja på. Då sätts hela valfrihetsreformen ur spel.

För att ni inte ska deppa ihop vill jag avsluta med något roligt. Det har kommit väldigt bra domar från Kammarrätten som handlar om Försäkringskassans ovilja att betala ut pengar när en redovisning är för sent inskickad. Ni vet ju reglerna. Man måste lämna in redovisning senast den 20 i andra månaden efter man använder assistansen. Om man är för sen på det efter en slutavräkning får man liksom skylla sig själv. FK betalar helt enkelt inte ut några pengar och den enskilde och anordnaren får stå med lång näsa och titta efter pengar för den assistans som faktiskt har utförts, bara inte redovisats i tid.

I överklagandena menar Försäkringskassan och Allmänna ombudet att pengar inte kan betalas ut om redovisningen har kommit för sent. MEN rätten kommer fram till följande:

Såsom förvaltningsrätten funnit kan några sanktioner i form av nekad ersättning vid sen redovisning inte utläsas i lagstiftningen. Att viss logik medför en bedömning att så borde vara fallet (jfr bl.a. 51 kap. 15 och 20 §§ SFB), räcker inte när en sådan tolkning blir till nackdel för den enskilde. Det är inte heller möjligt att fylla ut nu aktuell typ av brist i lagstiftningen med verkställighetsföreskrifter, se rättsfallet HFD 2014 ref. 81. Den omständigheten att det i tidigare föreskrifter (RFFS 1993:24, upphävd den 1 oktober 2016) fanns reglerat just hur en sen redovisning skulle hanteras saknar således betydelse. Överklagandet ska därför avslås.

Det var alltså FK som överklagade. Detta kan få stor betydelse i enskilda fall. Jag uppmanar såklart alla att skicka in sina redovisningar i tid men skulle systemet fallera någon gång ska det vara möjligt att få ut ersättning i alla fall.

Vill du läsa domarna har de målnummer 1133-18 och 1210-18. Båda är från KR i Jönköping.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå