Det är mycket med andning nu...

För en tid sen la regeringen ett förslag om att sondmatning och andning skulle bli grundläggande behov. Förslaget fick svidande kritik, bland annat av mig, eftersom det dels redan fanns en dom från HFD om att sondmatning ÄR ett grundläggande behov, dels att det där med andning bara var skrivet just så, att det skulle vara ett grundläggande behov. Jag insåg snabbt att det bara skulle innebära att Försäkringskassan gör en lika snäv bedömning av det som av övriga grundläggande behov. Ni vet, "Bara de integritetskänsliga delarna räknas". Jag skrev ett blogginlägg om det också som du kan läsa här.

Nå, regeringen lyssnade lite på kritiken. De ändrade lagförslaget och går istället fram med att bara andning ska läggas till som ett grundläggande behov. DET förslaget kommer att debatteras den 15 oktober och ska sedan börja gälla redan från den 1 november i år. Spännande!

Men regeringen hade högre ambitioner för just de personer som behöver assistans med andning och sondmatning. Det har diskuterats av och till under hela året. Minister Hallengren har förklarat att hon ska återkomma med ett förslag om att andning och sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov i sin helhet. Den svidande kritiken mot DET förslaget har varit - varför vill ni inte göra så med ALLA grundläggande behov? Men Hallengren har varit tydlig med att det är inte något man överväger just nu.

Nu har man i alla fall återkommit med ett förslag som ska skickas ut på remiss om att just andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov i sin helhet. Tyvärr har man i sitt försök att vara tydlig med att det verkligen ÄR hela behovet som ska räknas, lyckas cementera fast att de övriga behoven bara ska räknas i de integritetskänsliga delarna. Jag tror inte det var meningen om jag ska vara ärlig. Jag tror det är ett misstag. Det ÄR ju precis så det bedöms idag. Men att skriva in det i lagen gör att vi hamnar ett steg LÄNGRE ifrån rätt riktning, om ni förstår vad jag menar.

Så här står det i förslaget till ny text i LSS (jag har kursiverat allt nytt och fetmarkerat det som gör det besvärligt):
Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med andning, sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Ett sådant behov kan ge rätt till personlig assistans till den del hjälpbehovet är av mycket privat och integritetskänsligkaraktär. När det gäller andning och måltider i form av sondmatning ska dock hjälpbehovet beaktas oavsett dess karaktär.

Jag ser det som en reell risk att assistansen rör sig från att vara den insats för att skapa möjlighet för personer med omfattande funktionsnedsättning att "leva som andra" mot att bli en mer vårdinriktad insats. Det blir onekligen allt svårare för personer med "bara" rörelsehinder att få assistans. Var det så det var tänkt?

Det nya förslaget berör ca 110 personer. Resten får fortsätta vänta.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå