En av tio

Visste du att ungefär en av tio arbetssjukdomar beror på kränkande behandling på arbetsplatsen? En av tio blir alltså sjuka av att arbetsgivaren inte tar tag i situationer där en anställd känner sig förlöjligad, förminskad, utanför, mobbad, kanske VARJE arbetspass! Det är så illa! Och kostsamt!

Arbetsmiljöverket påbörjade en specialgranskning av det här i fjol. Den handlar inte om personlig assistans men det spelar ju ingen roll. Vi måste ställa oss frågan - kan det handla om personliga assistenter? Eller om anställda arbetsledare? Eller om administrativ personal? Och visst kan det göra det. Då berör det oss och då behöver vi sanneligen sätta oss ner och fundera över om vi verkligen vill ha det så.

När LSS trädde ikraft var det den största frihetsreformen någonsin för personer med omfattande funktionsnedsättningar. ÄNTLIGEN skulle man vara lika värd, med lika möjligheter som andra att leva ett självvalt liv. Att få respekt för sin egna person och slippa bli "bemött" på ett opersonligt, objektifierat sätt. Inte heller skulle man behöva känna tacksamhet för att få det stöd man bhehöver utan människor man själv valt skulle ha det som sin proffession.

Så här 25 år senare behöver vi våga granska hur det här fungerar i sömmarna. Jag skulle vilja säga att det oftast, precis som Lars Lööws utredning visar, fungerar jättebra. Men OM det är så att genomsnittet av kränkande behandling stämmer in även på assistansen så mår var tionde assistent dåligt. Säg att det bara är HÄLFTEN så många i assistanskåren som berörs så är det ändå var tjugonde anställd som mår dåligt på grund av dålig behandling. Nog borde vi vara ta tag i det i så fall?

Men HUR gör vi det? Ja, för det första anser jag att det är viktigt att slå fast värdeordet RESPEKT med hamnmare och spik i verksamheten. Och då inte bara i meningen att assistenter, arbetsledare och administrativ personal ska ha respekt för den assitansberättigade. Alla måste visa respekt för varandra! Assistenter ska respektera andra assistenter. Arbetsledare ska respektera administrativ personal. Assistansberättigade ska respektera arbetsledare och så vidare. För att det här ska bli något som fungerar i praktiken behöver ordet få en faktisk mening och betydelser. Alla grupper behöver fundera över vad ordet innebär för dem och hur man VILL få respekt. Det ser ju lite olika ut för t ex assitenten, som ska bli respekterad i sin yrkesroll, och den assistansberättigade, som ska bli respekterad för sin person och i sina livsval.

SÅ HIMLA SPÄNNANDE OCH ROLIGT ARBETE! Kom igen! Börja med en gång. Vill ni ha stöd i arbetet är jag gärna det.

Arbetsmiljöverket beskriver hur man ska arbeta i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmijö. Arbetsgivaren är skyldiga att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. De ska också ha beredskap för att snabbt hjälpa utsatta. Dessa rutiner ska vara kända för alla på arbetsplatsen.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå