Förbered er för en lång tid

Idag höll socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens Johan Carlsson presskonferens. Där berättade man att de allmänna råd som gällt beträffande äldre och andra personer som tillhör riskgruppen ändras så att alla nu har samma regler att förhålla sig till. Johan Carlsson uttryckte sig så här:

– Den här gruppen har tagit ett stort ansvar under pandemin. Det har haft effekt men det är inte rimligt att lägga ett så stort ansvar på riskgrupperna när vi ser så stora negativa effekter. Alla måste nu ta ansvar för att minska spridningen av covid-19 så att vi kan ha ett fortsatt skydd för de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

De negativa effekter han nämnde är att många vittnat om hur dåligt man mår psykiskt när man tvingas vara socialt isolerad.

De ändrade allmänna råden innebär ingen förändring i riskerna för personer med t ex neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen eller för personer med flerfunktionsnedsättning, som är två av de riskgrupper socialstyrelsen har identifierat. Alla assistansberättigade tillhör inte riskgruppen men vissa gör. Och risken för att bli allvarligt sjuk om man får covid har inte minskat.

Så vad innebär det här i praktiken? Jo, för det första är det lika viktigt som tidigare att personliga assistenter får utbildning i hur de ska hantera sin hygien och vilket ansvar de har för den assistansberättigades hygien. I vissa fall tar den assistansberättigade självklart allt ansvar själv men i andra fall måste assistenten vara den som ansvarar för att handtvättning och avstånd följs. Tydliggör i varje enskilt uppdrag hur det ser ut där och skicka inte bara ut generell information.

Det är också viktigt att varje assistent som arbetar hos en person med nedsatt autonomi får tydliga instruktioner i hur de ska hantera folksamlingar och liknande som de hamnar i när de assisterar den assistansberättigade.

En annan sak som är fortsatt viktig är att assistenter fortsätter att stanna hemma vid sjukdom. Jag upplever inte att det är något större problem idag men jag tror att man måste hålla frågan levande hela tiden för att personer som INTE tillhör riskgrupperna ska vara fortsatt försiktiga.

Många av er som är anordnare har säkert redan funderat kring hur ni ska hantera julfester och så vidare. Det är svårt att se att det finns utrymme för det idag men att helt skippa möjligheten att få personaltrivsel kring jul tror jag inte riktigt heller på. Kanske kan man arrangera julfester hos varje uppdragsgivare för sig? Hitta caterngföretag som kan köra runt med lagom mängd per grupp? Kanske väljer man istället att ge en dyrare julklapp i år med stöd av de nya och tillfälliga skattelättnader som införts.

Det allvarligaste problemet är kanske hur ni som anordnare arbetar med att hjälpa de grupper där den assistansberättigade är oerhört utsatt och tillhör den främsta av riskgrupper. Jag tror att man måste tänka att pandemin varar i många år till. Kanske måste man börja föra samtalen på en mer långsiktig nivå om hur den assistansberättigade ska få sitt behov tillgodosett då. Hur kan ni som anordnare hjälpa till att öka tilltron till att externa assistenter kan tillgodose behovet? Jag tror att ni kan tipsa varandra om det här och ni får gärna göra det via mig.

Ett annat problem som alla anordanre behöver ta på allvar nu är behovet av kompetensutveckling bland personalen. Med handen på hjärtat - är det inte så att nästan all utbildning har fått vila sedan i mars? Jag märker en ganska markant ökning i försäljningen av e-learningkurser men det är inte en generell ökning utan det är vissa verksamheter som tycks ha bestämt att de måste fortsätta ge utbildning trots läget. Om ni föredrar andra sätt att utbilda är det såklart helt okay men det är INTE okay att inte utbilda alls.

När vi ändå är på personalspåret kan jag rekommendera att ni gör en medarbetarundersökning bland assistenter och administrativ personal för att lite grann kolla läget. Kanske bland era uppdragsgivare också. Hur tycker man att det funkar nu? Får man det stöd man tycker sig behöva? Och så vidare, och så vidare. Jag är så glad att jag har hittat en bra leverantör som följer GDPRs riktlinjer och inte sprider information till något tredje land. Den första medarbetarundersökningen för en verksamhet pågår just nu i det här, för mig, nya verktyget. Det känns väldigt smidigt och fint och framförallt behöver anordnaren inte lämna ut uppgifterna till anställda eller uppdragsgivare till mig utan jag skickar en länk som anordnaren sen sprider internt. Det blir på så sätt helt anonymt och lämpar sig kanske inte för alla typer av undersökningar men i många fall är det jättebra. Jag tänker att det är särskilt viktigt att visa de personliga assistenterna att ni tänker på dem nu, när insikten om att Covid-19 är här för att stanna ett längre tag än de kanske var inställda på. Det finns ju naturligtvis en risk att man tycker det är tungt.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå