Förbereda sig eller inte

I LSS-utredningen finns förslag på tre nya insatser som kanske berör dina uppdragsgivare. Det vill säga om LSS-utredningen träder ikraft. Och om dina uppdragsgivare de facto berörs. Du kan ju börja att fundera över det sistnämnda.

  1. Har du uppdragsgivare som är barn?
  2. Har du uppdragsgivare som behöver ett förebyggande pedagogiskt stöd pga utmanande beteende och som inte har en fysisk funktionsnedsättning?
  3. Har du uppdragsgivare som riskerar att förlora rätten till assistans vid en omprövning om assistansen förstatligas och de allt hårdare reglerna för vad som är privata och integritetskänsliga behov tillämpas?

De två första grupperna föreslås få de nya insatserna Stöd till barn respektive Förebyggande pedagogiskt stöd. Det blir kommunala insatser och ska din verksamhet få utföra dem måste du dels ha tillstånd från IVO, dels hoppas att kommunen tillämpar LOV alt LOU eller vara beredd att kämpa för att få till avtal med kommunen om att få bli utförare för de personer som berörs, en och en.

För de som mister assistansen kommer den tredje insatsen, Personlig service och boendestöd, kanske att vara lösningen. Det kommer ju inte att finnas någon kommunal personlig assistans att falla tillbaka på. Den nya insatsen ska innehålla allt som assistans innehåller. Det finns ingen tidsmässig begränsning i den men det är en kommunal insats även det. Tanken är troligen att den ska fungera för personer som behöver mer "fläckvis" stöd. Även här kommer du att behöva tillstånd från IVO för att få bedriva verksamhet men du behöver också att kommunen tillåter dig genom LOV, LOU eller avtal. Jag är orolig för att den här sista insatsen kommer att innefatta fler än vad som kanske framkommit. Jag ser ju hur många som inte beviljas assistans och hur de som trots omprövningsstoppet omprövas på grund av väsentligt ändrat förhållande behandlas.

Har du tittat på hur förslagen kommer att drabba dina uppdragsgivare och dig som verksamhet? Hade jag varit verksamhet hade jag verkligen börjat förbereda mig, trots att vi ännu inte vet vilka av förslagen som blir verklighet. Jag hade också förberett mig för att få bedriva SoL-insatser. Vi vet ju att människor trillar ur reformen och jag förstår att många av er skulle vilja kunna fortsätta ge stöd till dessa. Det kan ni om ni får bedriva socialtjänst.

Jag hade verkligen börjat förbereda mig och det är därför jag och Valter har kursen om att bli en helhetslösning om ungefär en månad. Eller, om jag ska vara ärlig så BÖRJADE det som att ni borde utveckla era verksamheter. Idag är den ju lika mycket för att ni ska slippa AVVECKLA era verksamheter. I konsekvensutredningen till LSS-utredningen säger utredaren att de tror att ca 20-25% av assistansanordnarna kommer att läggas ner....

Du kan anmäla dig till kursen ända fram till mitten av mars men idag är sista chansen att anmäla sig med 1000 kr rabatt. Jag tycker verkligen att du ska komma. Inte för min skull men för din och för dina uppdragsgivare.

Här hittar du länk till program och anmälan.

Jag måste berätta om en sak till. Häromdagen skickade jag ut ett nyhetsbrev till alla prenumeranter på Regelbevakning.se om FKs ändrade tolkning av hur man ska redovisa timmar som utförs innan de är beviljade. Det här berör även er! Om det är så att ni får ett beslut från kommunen "i avvaktan på beslut från kassan" och ni utför assistansen har det under en period varit så att ni inte behöver skicka in tidsredovisning och räkning till kassan utan det räckte att ni skickade det till kommunen. Nu är vi tillbaka där vi började. Kommunen kommer INTE att få ersättning från kassan om de beviljar er ekonomisk ersättning för de timmarna de beslutar om. De kommer bara att få ersättning om de SJÄLVA utför assistansen. Därför måste ni försöka göra en deal med kommunen om att ni utför, skickar in alla papper till kassan medan kommunen betalar och får ersättning av ER när kassan beslutar om timmar.

Jag är rädd för att även det här kommer att ställa till det och göra det svårare att få beslut innan FK beslutar.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå