Försäkringskassans regler gör mig lite...trött

Häromdagen fick jag en fråga av en anordnare vars uppdragsgivare plötsligt fick avdrag för timmar som personen egentligen var beviljad. Det var ett gammalt beslut där båda avräkningsperioderna innehöll lika många timmar. Nu menade kassan att eftersom den ena avräkningsperioden innehöll färre timmar så drog de av timmar när beslutet hade använts fullt ut. Detta givetvis utan föregående information från kassan.

Jag mailade huvudkontoret och frågade om de verkligen kan göra så. Och se, visst kan de det! I alla fall enligt egen utsago. Så här svarar de:

Försäkringskassan rättar till beslut där båda 6 månaders perioderna innehåller 184 dagar eftersom det sammantaget blir 368 dagar per år.och ersättning annars betalas ut för dagar som inte finns under ett år. Så det är korrekt.

Jag passade också på att fråga om en annan sak. Ni vet ju att det inte sker några omprövningar längre. Fast det är ju inte sant på riktigt utan kassan FÅR göra omprövningar vid väsentligt ändrade förhållande. En sådan förändring menar kassan ibland att det uppstår när den assistansberättigade varit beviljad assistans i skolan och sen byter skola. Eller börjar daglig verksamhet istället. Så här svarar kassan på frågan om det verkligen ska leda till omprövning:

När det gäller byte av skola eller byte från skola till daglig verksamhet är det en förändring hänförlig till den försäkrade och då ska en omprövning av beslutet göras. Om man har assistans i skolan och börjar på daglig verksamhet och sedan byter till en annan skola eller en annan verksamhet behöver man ansöka på nytt. Så det är också korrekt. Man är skyldig att anmäla sådana förändringar till Försäkringskassan.

Jag håller inte med kassan om vare sig A eller B. Har man ett beslut på ett visst antal timmar så borde det gå ut ett nytt beslut om den rättelse kassan vill göra innebär färre antal timmar för den enskilde. Och när det gäller de särskilda skäl som gör att man beviljas assistans i skola eller vid daglig verksamhet så är de INTE hänförliga till verksamheten utan till den enskilde. Det är ju för att den ENSKILDE inte kan få sina behov tillgodosedda av någon ANNAN än sina personliga assistenter som assistans beviljas i skola och/eller daglig verksamhet. Så var ursprungstanken och även om någon har skrivit något annat i dag så tycker jag att det är viktigt att hålla fast vid hur det var tänkt. Överklaga helt enkelt. Det är tufft och det är mycket att överklaga - men gör det ändå!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå