FK håller inne timmar när dygnsvilan inte hålls

Som ni säkert känner till finns det en EG-regel som säger att ingen anställd får arbeta mer än max 48 timmar i genomsnitt under den anställdes begränsningsperiod, som enligt kollektivavtal på assistansområdet kan vara max 6 månader. I den sammanlagda arbetstiden ingår både "vanlig" arbetstid, jour (timme för timme, dvs har man jour mellan 22-06 så ska 8 timmar räknas till den sammanlagda arbetstiden), tid när den anställde går på utbildning, är sjuk, har semester eller jobbar extra (även om det är frivilligt).

I Socialförsäkringsbalken finns en paragraf som ger FK rätt att hålla inne pengar om assistenten arbetar för mycket.

51 kap, 16 § Socialförsäkringsbalken:
Assistansersättning enligt 14 § betalas inte ut om assistansen har utförts av någon
1. som inte har fyllt 18 år,
2. på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5-10 b §§ arbetstidslagen (1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen, eller
3. som till följd av ålderdom, sjukdom eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent.

Ja, ni känner ju säkert igen det här. MEN. Sedan en tid tillbaka har i alla fall vissa handläggare börjat hålla inne timmar även när en assistent arbetar för många timmar utan dygnsvila. I ett av de exemplen handlade det om ett mycket långt, sammanhängande arbetspass (48 timmar men med jour under 20 av dessa timmar). Jag är naturligtvis inte för att man låter assistenter arbeta på det sättet men jag vänder mig starkt emot att FK drar in timmar eftersom jag anser att det går utöver vad de har befogenhet till.

Jag har påtalat det här till huvudkontoret och har fått till svar att de ska titta på frågan. Jag återkommer självklart när jag har fått svar men tills dess kan det vara viktigt att känna till det här problemet. Tänk vilken tur att en av höstens kurser kommer att handla om arbetstidsreglerna!

På tal om problem lyssnar jag just nu på IVO som talar om Missförhållande på IfAs möte. De säger att för att man ska veta vad som ska rapporteras som avvikelser och som eventuellt kan vara ett missförhållande så behöver man veta vad som är det "normala". Tänk vad bra att en av höstens kurser kommer att handla om hur man kan tydliggöra assistansuppdraget!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå