FK rättar sig om dygns- och veckovilan

Den 11 maj skrev jag ett blogginlägg och berättade att FK då hade börjat dra in timmar när anordnaren lät sina anställda bryta regeln om dygnsvila. Det gjorde mig trött eftersom min information till er alltid varit att FK inte har rätt att gå in och kolla det. De HAR rätt att hålla inne timmar om ni låter assistenten arbeta för mycket och om assistenten på grund av ålder, sjukdom eller liknande inte kan utföra ett arbete med kvalitet och en RAD andra orsaker men just dygns- och veckovila är inte något de har lagligt stöd att granska. Eller i alla fall var det min tolkning.

Det kom lite som en chock både för mig och för er när de plötsligt bestämde sig för att de HADE rätt att dra in timmar även för detta. I sin "snällhet" drog de först in jourtimmar vilket gjorde att de som drabbades fick ett något mindre avdrag än de fått annars. Men ändå.

Nå. Jag mailade huvudkontoret som först svarade att jo, det hade de rätt till med stöd av reglerna i ATL. Jag bråkade vidare och menade att deras stöd att dra in timmar inte kan regleras i ATL utan i Socialförsäkringsbalken. Efter flera månaders väntan (säkert beroende på sommaren) har jag nu ÄNTLIGEN fått svar.

"Rättsavdelningen kan inte se att det finns stöd i 51 kap. 16 § SFB att neka eller minska utbetalning för att man förlagt arbetstiden på visst sätt. Begränsningen i 51 kap. 16 § SFB avser bara vissa av bestämmelserna i ATL."

YES! Jag hade RÄTT! Och de ser det! Så himla skönt! Både för mig och för er.

Nu innebär inte det här att ni plötsligt kan låta assistenterna bryta mot dygns- och veckovila hur som helst. Det är fortfarande samma regler som gäller. FK har fortfarande rätt att informera Arbetsmiljöverket om de anser att ni gör fel. Men de kan inte OCKSÅ dra in era pengar utan att ni ens är dömda för det.

Det här speglar också hur viktigt det är att ni som anordnare kan alla regler som finns gällande både arbetsrätt och Försäkringskassans regler. Bara då kan man fortfarande segla relativt obekymrad vidare på assistansersättningens vågor. Jag får igen göra reklam för skypekursen om FKs regler för blanketter och arbetstider den 6 september. Anmäl dig dit om du känner att du behöver lite stöd i det här.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå