Fler digitala lösningar från FK

Jag har varit på kurs. Eller varit och varit... Jag har modererat en kurs. Då är man varken föreläsare eller deltagare. Varken fågel eller fisk. Det är en roll som är ganska trivsam faktiskt. Och man lär sig saker såklart. Den här gången var det mycket nytt. Jag får dela upp infon på några olika bloggar tror jag och jag börjar med att FK presenterade möjligheter att skicka in fler uppgifter digitalt redan från november!

Det var Susanne Lövgren, partnerstrateg på FK som var där och informerade. Det första är att ni som är anordnare kommer att kunna lämna in blankett 3066. dem som ni anmäler nyanställda assistenter som ska arbeta på timmar era uppdragsgivare är beviljade, digitalt från november. Det ska ni göra genom arbetsgivartjänsten på FKs sida.

Susanne berättade vidare att bara 40% av alla inlämnade redovisningar är kompletta vid inlämning när man inte redovisar digitalt. Och när en redovisning inte är komplett spottas den ut av deras system och leder oundvikligen till en försening i utbetalningen eftersom handläggaren måste granska och se varför blanketten spottades ut. Hon nämnde som exempel assistenter som skriver både månad och dag i kolumnen för "dag", att man använder fel webläsare när man skriver ut blanketten och att man använder hålat papper när man skriver ut sin tidsredovisning. Hon tipsade om att ni kan använda FKs instruktionsfilmer för hur blanketterna ska fyllas i på era utbildningar för både assistenter som varit anställda sedan länge men också för nyanställd personal.

En annan, efterlängtad nyhet var att även räkningen kommer att kunna skickas in digitalt från och med november. Men det är bara brukaren som kommer att kunna göra det och då från "Mina sidor" på Försäkringskassan. Det här var så nytt att Susanne inte kunde informera mycket mer, t ex hur timmarna kommer från tidsrapporterna till räkningen, men hon lovade att FK kommer med information om hur det ska fungera inom kort.

Jag har lagt in en ny skypekurs om FKs regler för tidsredovisningar, blanketter och arbetstider för dig som känner att du vill veta mer om det här, t ex vad som gäller för fullmakter från den assistansberättigade till anordnaren så att denne kan skriva under räkningen.

Jag återkommer också med fler blogginlägg från den här kursen eftersom det var fler intressanta saker som kom upp.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå