Förslag och förtydliganden

Under torsdag-fredag har jag varit gäst och föreläsare på IfAs Debattforum och Rådsmöte. Det är viktiga tider nu och det känns mer än angeläget att följa den aktuella debatten.

Ett par saker som hände under dagarna sticker ut så där alldeles extra.

Det första hände under torsdagens sista timme. Mötet gästades då av utredaren Stig Svensson som har som uppdrag att se över assistansersättningens utveckling och hur marknaden för assistansanordnare av personlig assistans vuxit fram. Den utredningen är alltså inte den vanliga LSS-utredningen utan en helt egen utredning som kommer att presenteras inom kort. Den kommer att innehålla information om hur man nu ser på t ex brottslighet riktad mot reformen, timutvecklingen med mera men den kommer OCKSÅ att innehålla ett antal förslag och slutsatser som är intressanta för oss. Jag ska beröra några få av dessa.

För det första så anser utredaren att assistanstimmarnas ökning INTE beror på privata anordnare utan snarare på lagstiftningens utformning. Han skriver att utan normering av omfattningen av antalet assistanstimmar så kommer utgiftsökningen per brukare att fortsätta oavsett om assistansen sker i privat eller offentlig regi.

Jaha. Jo, det var ju bra att utredningen kommer fram till att det inte är privata anordnares fel att timmarna ökar. Jag förstår fortfarande inte varför man har kunnat säga det eftersom det är Försäkringskassan som till syvene och sist beslutar om antalet timmar. MINDRE bra är den normering av omfattningen som nämns. Det betyder troligen schablonisering av antal timmar. Det vill säga man försöker hitta system där man får x antal timmar för fritidssysslor normalt sett. Om man anser sig behöva fler blir det en mer omfattande prövning. Det gynnar med andra ord personer med mindre omfattande behov och missgynnar dem som har större eller väldigt speciella behov. Jag tänker t ex på tandborstning. Ni kanske känner igen att FK nuförtiden beviljar 2 minuter per gång man ska borsta tänderna. Det är en ”skälighetsbedömning” utifrån att Folktandvården anser att man ska borsta tänderna i just 2 minuter. Ibland får man en minut extra för att man har en funktionsnedsättning. Ja, ni förstår säkert själva att det naturligtvis räcker till för en del men är helt otillräcklig för andra. ”Normering” innebär att den som det räcker till för inte behöver bråka medan den som det inte räcker för kan behöva bråka för att få sin rätt.

För det andra kommer utredningen att föreslå att anhörigas möjlighet att arbeta som assistenter begränsas. Max 50% av beviljade timmar upp till max 50% av 100 timmar per vecka, dvs max 50 timmar totalt per vecka, föreslås anhöriga få arbeta. Jag har inga svar på vilka man menar med ”anhöriga”, om det kommer att kunna göras undantag eller något annat heller faktiskt utan det var bara den här informationen vi fick.

Sen kommer utredningen också att lämna förslag på att alla nyanställda assistenter kommer att måsta gå mellan 1 – 10 dagars utbildning hos Försäkringskassan som arbetsgivaren ska betala. Normalt sett är det bara 1 dags utbildning men om arbetsgivaren tar hem personer från andra länder kan det bli upp till 10 dagar för att förklara det svenska regelverket.

En sak som uppfattades lite olika var att Stig Svensson som hastigast nämnde att de kommer att föreslå olika alternativ för hur pengarna ska betalas ut och hur den enskilde ska kunna välja anordnare. Ett förslag som nämndes var att den assistansberättigade beviljas ersättning från staten men att kommunen bestämmer vilka anordnare som ska vara valbara i varje kommun. Det är alldeles för tidigt att tala om vad det här kommer att innebära MEN jag tycker ändå att alla anordnare borde börja förbereda sig på det här. Jag och Föräldrakraft/Hejaolka.se kommer att hålla en kurs den 10-11 april nästa år där vi tar upp hur man jobbar med LOU, LOV och hur man blir vårdgivare. Bocka in de dagarna i agendan redan nu.

Dag 2 kom Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler och chefen för avdelningen för funktionsnedsättning, Marie Axelsson. De konfirmerade att FK inte kommer att göra omprövningar som gäller de senaste årens krångliga och svårtolkade domar fram till dess att den av regeringen aviserade lagändringen träder i kraft.

Har du fått en kommunicering men förslaget har påverkats av någon av de senaste årens domar så kommer den att pausas. De omprövningar som kommer att ske är de som beror på att det finns behov av det på grund av kontrollskäl, väsentligt ändrade förhållanden eller vid ansökan om fler timmar.

Om man har gjort en ansökan om fler timmar men vill dra tillbaka den kan man göra det.

Jag frågade om man vid en nyansökan kommer att behandla BARA den och betrakta redan beviljade timmar som frysta och fick uppfattningen att det nog kommer att kunna vara så. Men Försäkringskassan garderade sig ändå och menade att det beror på hur lagändringen kommer att se ut. Förslaget till remiss sägs komma på onsdag. Vi fortsätter alltså till viss del att vara på vänteläge.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå