Från diffust till katastrof

Ni vet hur det är ibland. Hur man läser något, känner att något är tokigt men ser det inte riktigt. Så har det varit med det senaste meddelandet från FK om retroaktiv ersättning till kommuner.

Första gången jag läste det kände jag att det skavde men jag svarade ändå så här till en orolig anordnare på frågan om det skulle beröra dem:
Det här påverkar bara er om ni låter era uppdragsgivare använda timmar innan det finns beslut från Försäkringskassan. Om kommunen då beslutar att en av era uppdragsgivare ska beviljas assistans i avvaktan på kommunens beslut måste ni ändå skicka in tidrapporter och räkningar till FK för att kommunen sen ska kunna få betalt från dem, via er, om kassan beviljar assistansen.

Men riktigt så enkelt är det nog inte. Istället verkar det som att Försäkringskassan de facto menar att kommunen ska ansvara för att utföra assistansen, annars får de inget betalt från kassan.

Men HUR kan de ha blivit så tokigt?

Idag finns det bara få anordnare som förskotterar ersättning innan ett beslut har fattats. Det handlar nog både om att man faktiskt inte har så gott om kontanta medel i verksamheterna längre men också om att så få personer faktiskt beviljas assistans. Att förskottera pengar innebär med 80% sannolikhet att man får ligga ute med pengarna i flera år i avvaktan på att ärendet slutligt avgörs i rätten. Och vem har råd med det idag?

Det innebär att det enda sättet för en person som måste ha assistans bums och meddetsamma är att söka tillfälligt hos kommunen i avvaktan på beslut från Försäkringskassan. Hur villiga tror ni kommunerna kommer att vara att bevilja assistans som sen ska utföras av en privat anordnare om de VET att de aldrig kan få pengarna tillbaka? Och hur besvärligt blir det inte för den enskilde assistansanvändaren om denne TVINGAS välja kommunen (mer eller mindre - såklart kan man inte tvinga på riktigt men om det blir lättare att beviljas assistans på det sättet är det inte så svårt att se "tvånget" bakom gardinen) för att sen måsta byta kanske både anordnare och, ännu värre, assistenter när beslutet från FK slutligen kommer?

Försäkringskassan hänvisar till 17 § i 51 kap Socialförsäkringsbalken för sitt ställningstagande. Där står det så här:

Om den försäkrade har fått biträde av personlig assistent genom kommunen får Försäkringskassan besluta att assistansersättningen ska betalas ut till kommunen i den utsträckning som den motsvarar avgiften till kommunen för sådan hjälp.

Så jag skulle vilja säga att det är en korrekt tolkning av Försäkringskassan, även om den är "nyupptäckt" efter väldigt lång tid...

MEN. I 7 §, samma kapitel och lag står det så här

Assistansersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än en månad före den månad när ansökan gjorts eller det kommit in en anmälan från kommunen att det kan antas att den enskilde har rätt till assistansersättning.

Assistansersättning som avser assistans som utförs innan beslut har fattats i ett ärende lämnas endast om den enskilde månadsvis under handläggningstiden redovisar till Försäkringskassan att assistansen utförs i enlighet med kraven och förutsättningarna i denna balk. Lag (2012:935).

Så frågan är då om den enskilde skulle kunna få ett beslut om ekonomisk ersättning för skäliga kostnader enligt LSS från kommunen i avvaktan på beslut från kassan, själv (genom anordnaren får man förmoda) redovisa timmar och räkningar löpande till FK och sen vid ett positivt beslut från kassan betala tillbaka pengarna till kommunen?

Jag ringde FKs kundcenter för att fråga. Personen jag talade med "tyckte" att det "lät fel". Där gav jag upp och har nu mailat huvudkontoret istället. Om de också anser att det "låter fel" är det upp till dig att bedöma om ni ändå vill göra så, med risk för att bli åtalade för bedrägeri (antar jag), eller om ni vill försöka pröva frågan i rätten. Eller om den enskilde ska behöva anlita kommunen i avvaktan på beslut.

OBS! Detta gäller från den 1 april. Om kommunen har fattat ett beslut som är gynnande för den enskilde så upphör inte det beslutet att gälla bara på grund av det här men jag kan ändå tycka att man kanske ska tala med sin kommun om hur ni ska redovisa assistansen fortsättningsvis.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå