Gott slut!

Sakta och ofrånkomligt närmar sig detta år, 2018, sitt slut. Det är ett år som inte har varit lätt ur ett assistansperspektiv. Omprövningarna har visserligen stoppats. Nästan. Men att ansöka om nya timmar eller om utökat antal timmar har varit ett vågspel som jag alltför många gånger har fått avråda ifrån.

Jag tänker ofta på hur långt vi faktiskt har kommit från lagens intentioner om att assistans ska vara en rättighet för personer med behov av det. Hur glad jag var när lagen trädde ikraft för att en inte längre skulle behöva vara "besvärlig" för att kunna få assistans utan att det skulle vara en rättighet för var och en. Jag tänker på det som står i propositionen om att familjer inte längre skulle behöva känna sig prisgivna åt myndigheters godtycke och att man inte skulle behöva uppleva att man stångar pannan blodig mot myndighetens port.

Var tog det här vägen? Vad har hänt som har gjort att lagen inte alls är den självklarhet vi nog har tänkt oss att den är?

Snart är det den 14 januari när LSS-utredningens förslag läggs fram. Vi vet en del av det som läckt ut och vi vet att Funktionsrätt Sverige, som suttit som experter i utredningen anser att den bör förpassas till papperskorgen. Frågan är vad som händer då? Blir det bättre om ingenting alls händer? Vad gör regeringen med omprövningsstoppet då och vad gör du som behöver en omprövning men inte törs begära det i oro för att mista assistansen snarare än att få fler timmar?

Jag är optimist av naturen men den här gången får jag ta i från tårna för att känna av den optimismen. Min tro är ändå orubblig på att man inte kan ge människor rätt att leva "ett liv som andra" för att sen ta ifrån dem det. Tillsammans måste vi kunna vända den här skutan tillbaka till en riktning mot ett mänskligare land för alla.

Om du vill hänga med i vad som händer med LSS-utredningen så kommer jag att föreläsa för BOSSE råd,stöd och kunskapscenter den 14 januari. Det kommer att direktsändas på webben och länk kommer så småningom.

Redan dagen efter håller jag min första skypekurs på samma tema. Missa inte att anmäla dig till den. Det finns bara ett begränsat antal platser. Och när du ändå håller på att anmäla dig så passa på att anmäla dig innan årsskiftet till ett par andra kurser så att du får den "boka-tidigt" rabatt vi har lovat ut.

Och ja, jag vet att det här var ett tungt "gott-slut"-inlägg. Men det gick inte med något annat. Vi får hoppas på ett godare nytt år istället.

Kram så länge!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå