Höstens kurser - inte bara nyttiga utan också nödvändiga

I höst är det val. Assistansutredningen kommer med sitt betänkande i december. Många är fortfarande utan assistans. Läget inom assistansen är på samma gång mycket svårt och något hoppfullt. Samtidigt läser och hör vi om andra händelser i vår omgivning som påverkar både den som är i behov av service i eller utanför sitt hem och den som är anordnare för sådan verksamhet.

I somras var katastrofen ett faktum för många boende i Ljusdal. De kraftiga bränderna skrämde oss alla och evakueringen blev ett måste för ett antal personer. För något år sedan fanns en liknande situation, fast tvärtom, i Kristianstads kommun. Vattnet hotade att svämma över staden och hade det hänt hade det skett på mycket kort tid, bara någon timme. En av de som då berördes var min mamma. Jag gick om och om igenom i tankarna hur mamma skulle kunna räddas OM det nu blev så att vattnet bröt igenom de skyddsvallar som byggdes upp. Jag insåg att hon troligen inte hade kunnat lämna sin lägenhet men kom aldrig så långt i tanken att jag visste hur hon hade klarat sig då.

I somras, innan de svenska bränderna krävde kraftsamlingar från inte bara den svenska utan även utländskt brandförsvar, skickade Myndigheten för Samhällsberedskap ut skriften ”Om krisen eller kriget kommer”. Den skrämde mig. MFS vill att varje person ska ha mat hemma för att klara olika typer av kriser. Det innebär att vi behöver bli mer krismedvetna.

Det här sammantaget har lett mig att fundera på hur väl förberedda kommuner och privata anordnare är när en kris drabbar personer som har behov av samhällets stöd för att klara sig. Det räcker ju med att hettan slår till. I en svensk kommun blev det så varmt på ett boende att Kommunal inte tillät sina anställda att jobba. Vad skulle det innebära om det var en person som har behov av assistans som drabbas? Jag tycker det är viktigt att alla har en god beredskap för vad den här typen av katastrofer innebär för den egna verksamheten. Det är därför vi, jag och Valter Bengtsson från Föräldrakraft/Hejaolika.se, genomför ett seminarium den 31 oktober på Winn Hotel i Haninge som handlar om just det här. Jag är särskilt förväntansfull på att höra det samtal som ska föras mellan Ljusdals kommun, som har den faktiska erfarenheten av en katastrof, Botkyrka kommun och några fler. Jag tror det är oerhört viktigt att vi lär av det som har hänt och tar den kunskapen med oss i vår egen verksamhet. Vi har också valt att bjuda in en privat verksamhet till det samtalet eftersom det är viktigt att veta vem som ansvarar för vad i de här situationerna.

Utöver naturkatastroferna läser vi också om hur robotiserade toaletter kan ersätta personal på olika boenden. Jag deltog på flera seminarier om Artificiell intelligens och avancerad robotik när jag var i Almedalen i somras. Det är onekligen både provocerande och spännande att tänka sig att t ex vårdpersonal eller personliga assistenter ersätts av robotar. Men är det en trolig framtid? Vad kan vi egentligen förvänta oss av robotar? Det andra seminariet vi erbjuder i höst, den 1 november på Winn Hotel i Haninge, handlar om att skapa en dialog mellan brukarrörelsen, forskarvärlden och politiken. Vi vill ge utrymme åt forskarna att berätta om var vi står och vad det finns för drömmar, till brukarrörelsen att berätta om förhoppningar och farhågor och så vill vi att Myndigheten för delaktighet berättar om AI som en möjlighet för delaktighet.

Vårt tredje seminarium håller vi den 7-8 november, också det på Winn Hotel i Haninge. Det är mer knutet till assistans, till LSS-utredningen och den verklighet många anordnare och assistansberättigade befinner sig i. En hel del personer beviljas inte assistans men behöver ändå kvalificerat stöd, kanske i form av vård eller i form av socialtjänstinsatser. Vi hoppas att fler anordnare ska utöka sin verksamhet och kunna erbjuda även dessa verksamhetsformer. Vi körde den här kursen första gången i fjol och den blev verkligen uppskattad. Nu har vi sett över programmet och hittat ytterligare föreläsare. T ex kommer Vårdföretagarna dit och berättar om den bistra, ekonomiska sanningen utifrån en undersökning som de och KFO har genomfört tillsammans.

Vi har gjort höstsatsningen så absolut aktuell vi kan. Inbjudan kommer att gå ut inom kort men boka datumen redan nu. Jag hoppas och tror att både myndigheter, verksamheter och rörelsen själva ska ta den här chansen att arbeta proaktivt, i dialog med varandra, för att hitta svar på det som inte längre är morgondagens frågor utan dagens.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå