Hallengren på NKA

Idag gav Hallengren ett klart besked under sitt inledningsanförande på NKAs möte. Det finns ingen ambition att lägga över allting på kommunerna. Frågan är om vi törs tolka det så långt som att det inte finns någon avsikt att kommunalisera assistansen? Först sade Hallengren:
"Det där att säga att varenda krona ska staten ta t ex, ja, det är ju en diskussion som naturligtvis alltid finns mellan stat och kommun men jag vill gärna understryka att när man har mindre behov så tror jag att kommunen allt som oftast är dom som lättare möter upp med olika former av insatser när vi pratar ledsagning, kontaktperson, tolkar och så vidare, då tror jag att det är ganska komplicerat att Försäkringskassan är den som ska se detta men om vi pratar om tryggheten i att känna att man får sin assistans då förstår jag att man tycker att en kommun har mindre pengar och så vidare. Så att det finns ju, så här kan jag säga utan att ha sagt för mycket, det finns ingen ambition att lägga över allting på kommunerna. Jamen det finns ingen ambition. Men däremot, om det är så att någon tänker att det vore bra om staten tog allting så är heller det ingen självklarhet utan jag skulle vilja säga att den här tudelningen kommer finnas kvar men det måste vara tydligt hur gränsen går."

Men senare sa hon också: "Jag säger väldigt tydligt att ambitionerna inte är att kommunerna inte ska ta alla kostnader men man måste klargöra huvudmannaskapet och vem som ska stå för vad."

Något som däremot var väldigt tydligt var att LSS, inklusive assistansen, ska fortsätta vara en rättighetslagstiftning.

Här kan du se hela anförandet med efterföljande frågor. Det var under frågorna som hon gav de här svaren.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå