Hjälp i hemmet enligt SoL från 1 januari

Jag pratade precis med en anordnare som har en uppdragsgivare med några timmars ledsagning i månaden. Efter den 1 januari 2019 får anordnaren inte längre vara utförare för den insatsen om man inte tänker söka tillstånd för det. Tillståndet måste sökas senast den sista februari 2019. Samma gäller om man har en uppdragsgivare som har en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det måste inte heta ”hemtjänst” för att anordnaren ska behöva tillstånd. Det räcker att man utför insatser som liknar någon typ av hemtjänst. Eller kanske snarare, att det är en insats enligt SoL som ni ger en av era uppdragsgivare.

Anordnaren är faktiskt den första som hör av sig och som håller på att försöka reda ut hur det blir i den egna verksamheten. Det oroar mig lite grann. Men kanske är det så att många av er har total kontroll och/eller inte utför något annat än personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken?

I vilket fall som helst så berättade anordnaren att det nu ligger ute info på IVOs hemsida om vad det kommer att kosta att söka tillstånd. 30 000 kronor! Och om man vill göra en ändring i ett befintligt tillstånd kostar det 21 000 kronor. Så har ni för avsikt att göra en ändring i ert tillstånd om assistans är det alltså läge att skicka in den så fort ni kan. Ansökan om att bli anordnare för SoL-insatser ska inte göras ännu.

Det finns en hel del ”spännande” saker kring det här.

  1. Tillståndsplikten gäller från den 1 januari. Men troligen kommer man inte förrän samma datum att få lämna in ansökan.
  2. Det är nog inte ens säkert att ni får reda på vad som kommer att krävas för att få tillstånd innan det är dags att söka vilket gör det lite svårt att förbereda sig.
  3. Om man har uppdragsgivare som har ledsagning eller hemtjänst eller någon hemtjänstliknande insats idag och inte ansöker om tillstånd förlorar man kanske de personerna som kunder. Jag undrar vilken information dessa personer har fått om det här från berörda myndigheter och av sina anordnare?
  4. Att ansöka nu, innan man vet vad som händer med LSS-utredningen, gör att man inte vet om man kommer att behöva söka ytterligare tillstånd när den är klar.

IVO har en sida med frågor och svar som kan vara bra att läsa.

Den 1 – 2 april nästa år kommer jag och Föräldrakraft/Hejaolika.se att hålla ett nytt seminarium om att utöka sin verksamhet till att gälla mer än bara personlig assistans. Vi kommer att hålla till på Sensus som ligger ungefär ett stenkast från Centralen i Stockholm. Men du som behöver söka tillstånd från den 1 januari kan ju inte riktigt vänta på det. Du får gärna höra av dig om du behöver hjälp att fundera över vilka nya föreskrifter som träder ikraft och hur du bör se över ditt ledningssystem. Eftersom jag är en "nörd" tycker jag det är ganska spännande att se hur ni som verksamhet kan uppfylla de tillkommande kraven.

En viktig fråga att tänka på är att även om ni får tillstånd så är det inte säkert att ni uppfyller de villkor kommunen ställer för att ni ska bli valbara enligt Lag om Valfrihet. Och om kommunen ens erbjuder sina kommuninvånare den valfriheten! Ett bra tips kan vara att ni för det första undersöker om er kommun tillämpar LOV. Kolla t ex på https://www.valfrihetswebben.se där alla kommuner som tillämpar LOV eller upphandlar tjänster har information. Där kan du sen också läsa vad kommunen ställer för villkor i sitt förfrågningsunderlag. En kommun som är väldigt tydliga är t ex Kristianstads kommun så om din kommun inte finns med kan du titta där för att få en liten aning om vad det kan komma att innebära i form av extra krav.

Om kommunen INTE tillämpar LOV kan ni ändå diskutera med kommunen om att få upprätta ett avtal med dem enligt 1 kap 5 § SoL om att ni får ge insatser enligt 4 kap 1 § SoL till enskilda individer.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå