Hur behåller man sitt tillstånd?

Först och främst: jag tror inte alls att alla behöver vara rädda för att förlora tillståndet. Samtidigt förstår jag oron. Väldigt många anordnare har fått återkrav från Försäkringskassan och alla som får återkrav rapporteras till IVO som därmed kan pröva lämpligheten i att låta anordnaren behålla tillståndet.

Jag tror inte det finns något "snabbfix" men här kommer en lista över vad jag tror du som anordnare ska fundera kring för att garantera kvaliteten i din verksamhet.

1. När du får ett nytt uppdrag förväntas du ta reda på vad just DET uppdraget kräver av dig som anordnare. Vad förväntas de personliga assistenterna ta ansvar för? Har du och dina anställda tillräcklig kompetens?

2. Gör en riskanalys både ur ett uppdragsperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv. Ta bara uppdrag som du känner att du kan klara ur båda dessa perspektiv.

3. Upprätta en genomförandeplan om uppdragsgivaren vill. Annars behöver du själv göra klart för dig och dina anställda vad som ska genomföras i uppdraget.

4. Skapa en arbetsbeskrivning, eller en ANSVARS-beskrivning, så att de personliga assistenterna vet vad som förväntas av dem Om uppdragsgivaren själv vill ta ansvar för allt är det helt okay men då behöver det också dokumenteras och tydliggöras för de anställda. Om inte förutsättningarna för det finns, t ex för att den enskilde är ett barn eller har en omfattande intellektuell funktionsnedsättning behöver arbets/ansvarsbeskrivningen göras.

5. Se till att de personliga assistenterna har eller får den kompetens som krävs i uppdraget. Utbilda dem i grundfrågorna LSS, tystnadsplikt, arbetsmiljö, missförhållande, skyldigheten att medverka till god kvalitet, barnperspektivet så snart som möjligt. Helst innan de börjar arbeta men annars i rask takt under den första tiden. Testa gärna e-learningurserna jag erbjuder.

6. Låt det blir LÄTT och RÄTT att dokumentera avvikelser från vad ni kom överens om under punkten 1. Använd gärna DokApp som gör att de personliga assistenterna kan dokumentera direkt utan risk för felaktigheter.

7. Träffa uppdragsgivaren regelbundet för att stämma av att assistansen blir såsom uppdragsgivaren vill och att det inte har skett några förändringar i behovet som uppdragsgivaren eller du behöver anmäla till Försäkringskassan. Jag håller kurs om vad det kan vara den 5 april.

8. Gå igenom avvikelser varje månad. Följ upp. I DokApp kan du kolla antal avvikelser, inkomna synpunkter och klagomål samt övrig input från anställda med ett knapptryck. Sen går det att fördjupa sig där det behövs.

9. Se till att du som anordnare ständigt är uppdaterad med aktuella frågor, nya regler, ny lagstiftning. Jag erbjuder dels tjänsten regelbevakning.se, dels månatliga utbildningar på 1,5 timme där vi går igenom vad som är aktuellt just nu.

10. Kontrollera att du har AKTUELLA och FUNGERADE rutiner för det som krävs för att garantera assistansen i alla dina uppdrag.

11. Gör en avstämning årligen i en kvalitetsberättelse.

Känner du dig orolig och vill gå igenom din verksamhet är du välkommen att kontakta mig för en företagskonsultation. Priset för det är 1065 kr per timme plus moms. Vi ses på Zoom så det tillkommer inga rese- eller logikostnader.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå