Idag skriver jag på HejaOlika

Idag blir det inget "vanligt" blogginlägg. Istället har jag skrivit en artikel som publicerats på HejaOlika.se

Artikeln handlar om hur den som har behov av vårdinsatser, egenvård och personlig assistans kan få sina behov tillgodosedda. Föräldrakraft, HejaOIika.se och ABH Utbildning håller ett gemensamt seminarium om det den 21 november. Det är en dom på gång som alla väntar på men oavsett utfall kommer inte alla frågor att lösas med den domen. I värsta fall kommer domen att fastställa att egenvård inte är ett grundläggande behov. I bästa fall blir det "bara" viss egenvård som inte räknas som grundläggande behov. Det handlar om andning och andra assistansbehov som är egenvård men som inte går att hänföra till de fyra grundläggande behoven äta, kommunicera, klä äv och på sig samt sköta sin hygien. Men läs artikeln vetja. Och anmäl dig sedan till vårt seminarium.

Artikeln hittar du här.

Mer information om seminariet samt anmälan till det hittar du här.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå