Inte en men två nya blanketter

Från den 29 maj ska två, jo, jag ska faktiskt TVÅ, nya blanketter börja användas mot FK. De gamla går fortfarande att skicka in men då kommer man att behöva komplettera och då stoppas utbetalningarna tills det är klart. I verkligheten är det alltså inte ett alternativ.

Den första nya blanketten är den jag skrivit om redan, dvs 3057 Räkning.

Den har fått nya uppgifter så att den assistansberättigade ska fylla i om hen har fått assistans i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Det beror troligen på att om man inte är beviljad assistans för det får man inte heller använda assistansen då. Det kanske känns självklart för många men om man kanske är ny med assistans eller om den assistansberättigade börjar skola eller dalig verksamhet under pågående avräkningsperiod kanske det inte är lika självklart. Det andra nya är att man kan skriva in flera perioder när man varit på sjukhus. Man ska också skriva mellan vilka _klockslag_ man varit inskriven :-O Här är länken till blanketten för räkning och ifyllnadsanvisningar (hämtade från FKs sida):

Räkning (blankett FK 3057)pdf öppnas i nytt fönster

Ifyllnadsanvisningar till blankett FK 3057.pdf öppnas i nytt fönster

Den andra nya blanketten är den du använder när du anmäler nya assistenter, blankett 3066, Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om en personlig assistent.

Här har FK lagt in att det ska fyllas i, inte bara om assistenten är närstående utan också om hen lever i hushållsgemenskap med den som får personlig assistans. Uppgifterna behöver inte heller lämnas på heder och samvete men blanketten ska fortfarande skrivas under. Här kommer länkar även till den blanketten (från FKs sida):

Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om en personlig assistent (blankett FK 3066)pdf öppnas i nytt fönster

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå