Jouren försvinner

Det är så svårt att förstå hur ett domstolsbeslut på en sekund kan förstöra så mycket för så många. Beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen om att det inte längre ska beviljas assistanstimmar för "övriga behov" för att åka bil till och från fritidsaktiviteter, det anses inte vara tillräckligt "kvalificerat", tar inte bara bort den enskildes möjlighet att, som andra, köra sin egen bil. Det kommer också att rendera i färre assistanstimmar till många, många assistansberättigade och att den som har behov av en assistent under natten för att denne vid behov ska utföra arbetsuppgifter inte längre ska få det. Det skrev Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen häromdagen.

Försäkringskassan har inte riktigt varit en favorit den sista tiden men den här skrivelsen är bra. Den visar regeringen hur förtvivlat läget är nu. FK har inget val. De kan inte välja att inte följa domen från HFD. Det finns en lag som ser till det, Förvaltningslagen. Men Försäkringskassan förstår också vilka konsekvenser det kommer att få för assistansanvändare och deras anhöriga. FK skriver att anhöriga troligen kommer att få ta en större del av det stöd assistansberättigade behöver. Det är helt galet! Var tar den assistansberättigades rättigheter att vara och räknas som en egen individ med lika rättigheter vägen? Hur kan barn bli vuxna och flytta hemifrån om de inte får stöd på natten? Hur kan unga vuxna våga skaffa hem och familj? Vad händer med vår assistansreform?

Jag ser Försäkringskassans brev till regeringen som det ultimata nödropet från en myndighet till sina beslutsfattare. RBU har ropat "Dra i nödbromsen" länge nu. Nu stämmer även myndigheterna in i det. Återstår om minister Regnér väljer att höra ropen.

Och jo. Jag vet. Det här skulle ha varit ett positivt blogginlägg. Jag lovade ju det. Men det gick inte.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå