Julkalendererbjudande den 11 december

Välkommen måndag, välkommen hit
Vi hälsar dig nya morgon så vit
Även i Skåne är marken nu klar
För släden som bringar hit tomtefar.
Fast snön ligger sällan kvar i vår nejd
så Nissarna jobbar helt utan hejd
på alternativa vägar för färden.
Jobba på, jobba på så han tar sig runt världen!


Erbjudande den 11 december:

För att fira december lanserar ABH idag två nya MEGA-satsningar. MEGA på jobbet och MEGA-satsning Assistent. MEGA på jobbet innebär att DU inte kommer till oss. VI kommer till dig! Efter en kompetensanalys med hjälp av en enkätundersökning bland chefer och/eller arbetsledare tar vi fram ett förslag på en utbildningssatsning om sex heldagarskurser för de personer i den verksamhet som ska omfattas av satsningen. Alla behöver inte delta varje gång. Du kommer att ha flera olika föreläsare att välja bland för att just era utbildningsbehov ska bli tillgodosedda på ett så bra sätt som möjligt.

MEGA-satsning assistent ser lite annorlunda ut. Även här genomför vi först en kompetensanalys med hjälp av en enkätundersökning men sen syr du själv ihop vad du önskar för föreläsningar av de föreläsare som finns att välja på.

Prissättningen är, utöver priset för kompetensanalysen, densamma för båda MEGA-satsningarna. Du betalar 13 080 kr per träff för upp till 5 personer. Sen tillkommer 2000 kronor per person upp till max 22 300 kronor. Resa, logi samt moms för föreläsningen/träffen tillkommer. Du kan välja att ha olika deltagare de olika tillfällena alternativt samma deltagare varje gång. Det är du som bäst vet din verksamhets behov.

Dagens erbjudande är att de fem första som beställer MEGA på jobbet och/eller Mega-satsning Assistent får en enkätundersökning för satsningens målgrupp där vi tittar på vilka kompetenshöjande åtgärder din personal behöver mest helt kostnadsfritt! Ordinarie pris är 400 kr per person i administrationen och 25 kronor per assistent du vill låta göra enkäten.

Erbjudandet gäller från när det läggs ut fram till 23.59 den 1 december 2017. Erbjudandet ska ha kommit ABH tillhanda under den angivna tiden.

De föreläsare du kan anlita för MEGA på jobbet och MEGA-satsning Assistent är du på ABH Utbildnings hemsida

Erbjudandet gäller från när det läggs ut fram till 23.59 den 11 december 2017. Erbjudandet ska ha kommit ABH tillhanda under den angivna tiden.

MEGA-satsningen tar dock inte slut utan kommer att finnas tillgänglig under hela 2018.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå