Klargörande från FKs huvudkontor

Egentligen är jag ju mitt i mitt "vårdblogg"-tema men det här måste få slinka emellan. Den tredje delen på tema vård, egenvård och personlig assistans kommer senare.

Det gäller verkligen att ha koll på sina anställda och att ni lämnar in blankett 3066 på var och en som ska utföra assistans där ni är ansvarig anordnare. Det är kanske inte så svårt att förstå men det finns alltid en rad frågor och märkliga tolkningar som dyker upp och en av de värsta var när ett par kassahandläggare, en i Göteborg och en i Småland, påstått att de skulle hålla inne alla timmar hos en anordnare om en endaste 3066-blankett saknades! Det var fel! Tack och lov får man ju verkligen säga. Nedan klistrar jag in mailkonversationen mellan mig och huvudkontoret.

Fråga

En anordnare kontaktades av kassan för att de hade missat att anmäla assistenter anställda av kommunen på blankett 3066. Anordnaren köper tid från kommunen. Handläggaren sa sedan att om det missas en enda assistent på 3066 i höst så kommer FK att stoppa ALL utbetalning till företaget. Inte bara för den brukaren.

Svar

I 51 kap. 24 § 1 socialförsäkringsbalken (SFB) anges att Försäkringskassan ska få uppgifter som visar

• om assistenten har fyllt 18 år,

• om assistenten är bosatt inom eller utanför EES-området, och

• om assistenten är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade.

I försäkringskassans interna meddelande som publicerades 11 maj 2017, framgår att för assistans som utförs från och med september månad 2017 ska ersättning inte betalas ut för det arbete som en assistent utfört om någon av ovanstående uppgifter inte lämnats in. Om assistenten arbetar den 1 september 2017 ska uppgifterna därmed komma in senast detta datum. Det gäller alltså den enskilda assistenten. När uppgifter om assistenten saknas i handläggningssystemet ska handläggaren begära in komplettering av de uppgifter som saknas, men utbetalning kan inte ske för de timmar som en ”oanmäld” assistent arbetat.

Min kommentar: Jag vet inte hur tydligt det framgår av FKs svar att det alltså endast är den arbetande assistenten där FK inte har fått någon 3066, eller för timmar assistenten har utfört innan de har fått in den, som man inte får pengar för men det är i alla fall det hon skriver. Det känns inte som något konstigt - snarare var det ju det andra som var konstigt. Men både frågeställning och svar ger en ögonöppnare. Det är alltså inte bara ERA anställda ni måste skicka in 3066 på utan även alla som ni anlitar via t ex kommunen. Tyvärr verkar en del kommuner inte vilja medverka till det här. Det är då viktigt att ni tydliggör att ni inte kommer att kunna betala några fakturor från kommunen om de inte lämnar in dessa blanketter innan assistansen utförs. FK ersätter bara personlig assistans och för att det ska räknas som personlig assistans måste blankett 3066 lämnas in. Om kommunen ger något annat än personlig assistans och därför inte kan ge er blankett 3066 så kan de heller inte få någon assistansersättning.

Det kan nog vara hög tid att börja arbeta med det här nu om ni inte redan gjort det. Lycka till och hör gärna av er om ni har några frågor!

Pengar

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå