Kommunalisering?

I förra veckan hörde jag en person tala på en utbildning. Personen har en viss insyn i LSS-kommitténs arbete. Hen berättade att LSS-utredningen tittar på huvudmannaskapet i enlighet med sina instruktioner och att det lutar åt kommunalisering.

Kommunalisering. Det stora spöket har släppts ut och fladdrar nu i vinden i avvaktan på var det ska ta vägen. Kommunalisering. Under så många år har jag sagt att det inte händer men nu ryktas det ändå om det. Kommunalisering. Det eviga hotet, den stora rädslan. Må beslutsfattarna förstå vad de gör.

Kommunalisering. Jag blir så matt att jag har svårt att skriva något mer. Det har tagit mig flera dagar att komma så här långt. Under de här dagarna har min vän Wenche skrivit en blogg om det som är klok och bra (som vanligt när hon skriver). Men jag kan samtidigt inte vifta bort oron jag känner för att det faktiskt kan vara ett allvarligt hot det här.

Idag var jag och talade på en annan utbildning och råkade då av en ren händelse tala direkt efter huvudsekreteraren i LSS-utredningen, Anders Viklund. Jag frågade honom rakt ut om det var sant att de överväger kommunalisering. Hans svar var att de aldrig har sagt att det är så det ska bli. Men han talade om huvudmannaskapsfrågan under sin föreläsning. Han sa att det lutar åt att det blir antingen kommunalisering eller förstatligande eftersom "ingen" vill ha det som det är nu (hallå... JAG VILL!). De vill i alla fall inte hitta på någon ny konstruktion och då återstår antingen kommunen eller Försäkringskassan som ensam huvudman. Ingen av dem tycks vara intresserade av att åta sig att vara ensam huvudman till assistansen. I förra LSS-utredningen föreslogs först ett förstatligande av assistansen men det drogs tillbaka eftersom man ansåg att det skulle bli för dyrt :/ Utredningen väger nu vilka argument som är tunga.
-Vad har vi kommunen till? sa Anders. Om vi menar att de inte kan klara svåra saker så verkar det ju lite konstigt.
Jag vet inte jag. Vi gick ifrån ett kommunalt huvudmannaskap just för att kommunerna inte klarade ansvaret för dem som hade de största behoven och jag kan inte se vad som har ändrats där.

En annan sak som kan komma att få betydelse för huvudmannaskapet är det till synes ganska oskyldiga tilläggsdirektiv som utredningen nyligen fått. Det handlar om ett EU-förslag om ny samordning av medlemsländernas trygghetsförmåner. Enligt förslaget vill EU att den statliga assistansersättningen blir en kontantförmån som man i så fall kan ta med sig om man flyttar utomlands. Man måste fortfarande få rätt till den genom att bo i Sverige men när man väl fått den kan man flytta fritt inom EU. Idag räknas assistansersättningen som en vårdförmån som man bara kan få när man är bosatt i Sverige.
Utredningen kommer alltså att titta på vad som händer om EUs förslag går igenom och fundera på vad det kan få för betydelse för huvudmannaskapet. Det kan tydligen vara så att det här bara gäller för statliga förmåner och inte för kommunala. Samtidigt är det möjligen inte all så utan förslaget kanske också skulle kunna omfatta kommunalt beslutad assistans, i vart fall så länge det betalas ut som en ersättning snarare än ett stöd. Anders nämnde att det funderas kring om det är möjligt att frångå att betala ut pengarna per timme och istället bevilja ett visst antal timmar per person. Svåra frågor. Och viktiga. Livsviktiga.

Utredningen ska också ge alternativa förslag står det i direktiven. Det innebär att om de föreslår kommunalisering så måste de också tala om vad ett förstatligande skulle kunna innebära.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå