Kommunals webinarium

Nu har jag, trots att jag fortfarande befinner mig i ett sjukläger, lyssnat på Kommunals seminarium med Jan Blomqvist. Det var delvis en "spännande" upplevelse. Han vill nog kanske inte så illa men ibland blir det inte så bra heller.
Ett stort problem är nog att Jan väljer att prata om assistansberättigade som en genuin grupp. Jag är rätt säker på att det är ett alldeles utmärkt sätt att misslyckas när man ska försöka beskriva assistentens roll. Sen anser Jan att assistenterna inte ska skapa en "järnring" kring den assistansberättigade och skydda personen utan att det ska vara den assistansberättigades liv, gott eller dåligt, på samma sätt som alla andra människor lever sina liv. I princip håller jag naturligtvis med om att det ska vara den assistansberättigades liv. Men han försöker få det till att det är assistentens ansvar att se till att det är den assistansberättigades liv. Bland annat så ska assistenten då inte lägga ner de saker den assistansberättigade behöver handla i vagnen utan hellre ge brukaren en lista över vad som ska handlas så brukaren själv kan lägga ner sakerna. Och om brukaren inte klarar det så kan man ge brukaren en postit-lapp med en vara i taget.
Jag fick självklart tankar på mina vänner med full autonomi som försökte ge assistenten handlingslistan varpå denne vägrade ta emot den och istället gav tillbaka en postit-lapp med en av varorna omsorgsfullt skriven på för att min vän själv ska kunna plocka ner den i vagnen. Tror INTE det är någon bra idé! Däremot är det säkert en jättebra idé i de fall det finns risk att den assistansberättigade inte får sköta sin egna handling utan att det blir assistenterna som tar över. Generaliseringar blir som sagt tokiga i de här sammanhangen.
Sen sa Jan ett par allvarliga fel mot slutet som jag hoppas att Kommunal går ut och rättar. För det första sa han att assistenterna har anmälningsskyldighet när det finns allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden. Det är fel! Det räcker med att det finns en risk för ett missförhållande för att en assistent ska rapportera det till sin arbetsgivare.
För det andra, och ännu mer allvarligare, sa han att assistenterna har en anmälningsskyldighet till Försäkringskassan. Det är inte sant någonstans. ANORDNAREN är skyldiga att anmäla ändrade förhållanden som kan påverka rätten till assistans men det är en helt annan sak det. Jan backade själv i chatten där jag påtalade det här men det var inte så många kvar då.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå