Kooperativens dag och tankar kring andning

Igår hade jag förmånen att få moderera en informations- och diskussionsdag om assistans i Skåne, arrangerad av sex IfA-godkända kooperativ. Det var riktigt härligt! Vilken kraft det finns där ute! Om du undrar vad ett kooperativ är och hur det fungerar tycker jag du ska lyssna och titta på Jennie Scotte som tillsammans med Sanna Skoglund berättade om vad kooperativ är. I Skåne finns det många mindre kooperativ medan det i andra regioner kanske bara finns de stora kooperativen att välja på men kooperativ är en oerhört bra form om man som assistansanvändare vill känna sig nära "makten" utan att behöva utföra det praktiska arbetet med att vara anordnare. Hela dagen kan du se här om du missade det i går. Jennie och Sanna talar direkt efter lunch.

Samtidigt kom lagförslaget från regeringen om att andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov. Det bereder mig ingen glädje att berätta hur rätt jag hade i mitt förra blogginlägg där jag funderade kring vad det skulle innebära om andning föreslogs bli ett grundläggande behov. Jag skrev ungefär så här på regelbevakning.se (min lagbevakningstjänst) om promemorian:

"Regeringen föreslår ett kort tillägg i 9 a § LSS som tydliggör att andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov. Själva lagtexten föreslås se ut så här:

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med andning, sin personliga hygien, måltider, sondmatning, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).

I Promemorian tydliggörs att lagändringen endast är ett förtydligande och inte innebär någon ändring i fråga om vilka hjälpåtgärder som kan ge rätt till personlig assistans i samband med sondmatning. Regeringen ändrar alltså inte hur Försäkringskassan tolkar vilka behov i sondmatningen som ska räknas som tillräckligt privata och integritetskänsliga för att ge rätt till assistans. När det gäller vilken del av andning som ska räknas som grundläggande behov skriver regeringen:

Exempelvis hantering av trakealkanyler vid trakeostomi, slemsugning i andningsvägarna och övervakning på grund av kvävnings-risk är sådana åtgärder som bör kunna ge rätt till personlig assistans för det grundläggande behovet andning.

Lagen föreslås börja gälla från den 1 juli 2019."

Så där jag ändå trodde att jag överdrev LITE i den förra bloggen så gjorde jag verkligen inte det. Nästan tvärtom.

Om det här är vad regeringen och januariöverenskommelsen vill ser vi inget slut på problemen i reformen. Då kommer istället styckningen av liv i minutrar av "privata och integritetskänsliga behov" att fortgå och människor med oerhört omfattande behov kommer att bli lämnade ensam trots att de inte kan klara det. Eller som en av våra förvaltningsrätter säger: Enbart det förhållandet att personen helt saknar förmåga att förflytta sig själv och därtill saknar förmåga att själv använda ett larm, innebär inte att det ska anses finnas ett sådant fullständigt behov av tillsyn som motiverar att personlig assistans beviljas all vaken tid.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå