Lägesundersökning

Vilka är dina största problem idag? Är det att du inte hittar assistenter när du ska rekrytera? Eller att assistansersättningen är för låg? Eller kanske att GDPR ska införas och du känner att du inte har koll?

För att hjälpa politiken att förstå vad som är svårt för er anordnare brukar jag med jämna mellanrum göra en sån här liten lägesundersökning. Eller ibland är den större men i år tänkte jag bara göra en kortis. 2016 svarade ni på frågor om rekryteringsläget och medverkade till rapporten "Belysning av rekryteringsläget inom personlig assistans". Den förra undersökningen gjorde jag 2017. Det var en djupare undersökning och beskrev de problem 8 anordnare som funnits i princip sedan reformen trädde ikraft upplevde då. Den rapporten skickades till både socialdepartementet och LSS-utredningen. Båda undersökningarna kan beställas via mail.

Det känns viktigt att det går att förklara vad ni har störst problem med. Assistansen är naturligtvis i första hand den assistansberättigades fråga men det är också viktigt att den går att utföra för er som är anordnare.

Vill du vara med och svara på enkäten, som i år bara består av några få frågor och kanske tar 5 minuter att genomföra, gör du det här:

Enkätundersökning - lägesrapport

Det går bra att dela formuläret till andra. Alla som är anordnare, både kommunala, kooperativ, företag och egna arbetsgivare är välkomna att svara.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå