Lagändring! Men vad händer innan dess?

Tack och lov! Försäkringskassans tolkning av HFDs dom verkar inte få någon längre livslängd. Regeringen lovar lagändring. Senast i vår men helst så snabbt som möjligt uttrycker sig minister Regnér. Och tur är väl det. För hade domen och tolkningen fått stå oemotsagda hade det inte varit mycket till reform kvar inte.

Att ta bort väntetiden för 6000 personer innebär med största sannolikhet att man lämnar dessa personer till valet mellan att flytta till institution eller kanske flytta hem till åldrande föräldrar. För vi ska inte glömma att den grupp som får jour, eller väntetid som det heter i FK-världen, det är inte barnen eller personer som lever tillsammans. Dessa anses inte berättigade till jour annat än undantagsvis. Nej, det är personer som lever ensamma och som har bedömts ha behov av någon på plats, inte inom telefonavstånd, utan på plats för att vid behov rycka in och arbeta. Det är DE som skulle mista sin assistans.

Och det andra, att dra in timmar för det som inte är aktiva assistansinsatser när man deltar i aktiviteter utanför hemmet, det skulle t ex drabba alla assistansberättigade som på något sätt är engagerade politiskt. Att omöjliggöra politisk medverkan det vore så stort, fult och dessutom ett brott mot artikeln 29 och 19 i CRPD (det där kan inte jag egentligen - jag har bett Andrea Bondesson, MR-jurist som arbetar i projektet Med lagen som verktyg, om hjälp. Hur duktig som helst! Ladda ner och läs hennes analys av just den här frågan här).

Nu ska det som sagt lagändras har ministern lovat. Jag tror på det. Fullt ut faktiskt. Eller jag menar, jag tror fullt ut att hon kommer att föreslå en lagändring så snabbt hon bara kan. Inte nödvändigtvis för att hon tycker att det är fel med den tolkning FK har gjort men för att de HAR gjort den tolkningen och för att konsekvenserna blir så oerhört stora att det inte skulle vara möjligt för någon som helst regering att stillatigande stå bredvid. När det gäller jouren tror jag dessutom att de ser att det inte finns någon som helst annan praktiskt möjlig lösning.

Frågan är då vad som händer fram tills dess att lagen ändras?

Ja, tror man på Begler, generaldirektören på FK kommer JÄTTEMÅNGA att drabbas. Det är lite konstigt. Normalt sett tror vi inte så mycket på Begler. Men här gör vi det. Eller? Min tro är att vi är rädda. Därför tror vi så där på ett otäckt sätt på det hon säger. MEN. Tänk så här. Det kan inte bli JÄTTEMÅNGA som drabbas, om bara Regnér och riksdagen sköter sitt jobb. BARA den som omprövas riskerar att drabbas av de nya reglerna. Alla assistansanvändare ska omprövas vartannat år. Det sker inte. Jag har inte den allra senaste statistiken men år 2015 var det ungefär 2500 personer som fick sin omprövning. Om lagändringen kommer den 1 april så borde det innebära att max ca 1000 personer hinner få sin omprövning. Lägger vi till att många handläggare säkert försöker dra ut på det hela, eftersom de är goda människor, så blir det än färre. Det är fruktansvärt för dem som drabbas såklart men det är i alla fall INTE varenda en.

Begler tycker att man ska gå till kommunen om man drabbas. Och det får man ju göra såklart. Jag använder samma råd som jag alltid gör: begär en individuell plan och be kommunen, FK och din anordnare berätta för dig hur det är tänkt att ditt behov ska tillgodoses. Sen får man överklaga. Överklaga och överklaga. Det är inte mycket att be för utan man får överklaga vartenda beslut som är felaktigt. Det tar tid och kraft men det måste göras.

Och när vi är klara med det här återstår bara resten av frågorna. Barnen t ex. Och dem som mister assistans på grund av vård eller egenvård. Du missar väl inte att komma på demonstration den 3 december? Jag kommer att vara med i Malmö och vara "konferencier" för tillställningen. Längst ner i det här inlägget på facebook kan du läsa om det blir någon demonstration där du bor. Och blir det inte det kan du försöka skapa en själv.

Du missar väl inte heller att komma på vårt seminarium om vård, egenvård och assistans? Det behöver vara ett fortsatt tryck på den frågan också. Vi har lagt in en programpunkt om hur ni som drabbas av FKs tolkning och mister assistans på nattetid ska hantera det. Och dessutom kommer LSS-utredningens huvudsekreterare och berättar om deras arbete. Anmälan är öppen så länge det finns platser kvar.1

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå