Prövningstillstånd från HFD

Ibland väntar och väntar vi. Ibland händer saker alldeles för otäckt ofta och på alldeles för otäckt sätt. Det är inte "spännande" längre. Bara riktigt jobbigt.

Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat två prövningstillstånd i dagarna. Dels ett som handlar om huruvida kommunikation ska anses vara ett grundläggande behov för en person som är dövblind. Dels ett som handlar om olika typer av stöd med hygien ska räknas som grundläggande behov.

I det förstnämnda fallet så beslutade FK redan 2015 att neka en dövblind kvinna assistansersättning. Hon behöver kommunicera med taktilt teckenspråk men FK ansåg inte att kvinnans behov av kommunikation skulle ses som ett grundläggande behov. Bedömningen var att det inte behövdes några särskilda kunskaper om kvinnan för att kunna kommunicera med henne – bara kunskaper i teckenspråk och taktilt teckenspråk. Vi får verkligen hoppas att HFD ger kvinnan rätt för annars så tror jag på allvar att kommunikation inte riktigt finns kvar som grundläggande behov längre.

I det andra fallet så är det kommunal LSS-assistans det handlar om. Kommunen vill inte ge en pojke med lindrig utvecklingsstörning personlig assistans eftersom de inte anser att hans behov är av den karaktär, art eller omfattning som krävs. Han behöver hjälp med hårtvätt, tandborstning, nagelvård och toalettbesök, men nämnden ansåg att detta gick att hantera med olika hjälpmedel, träning, rutiner och påminnelser. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagande från pojken, men Kammarrätten i Stockholm gav honom rätt. Nu har HFD beviljat kommunen prövningstillstånd och om kommunen vinner det här vet jag inte riktigt vad vi står inför

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå