Rättslös som anordnare, del 2

Efter kontakten med den mamman, tillika arbetsgivaren, som plötsligt inte fick sina pengar från Försäkringskassan tog jag kontakt med huvudkontoret för att fråga om det här verkligen var en korrekt hantering. Jag har ju läst att de inte får stoppa utbetalningar utan att först förvarna anordnaren. Och de anser de nog inte att de kan heller. MEN. Att stoppa utbetalningen är inte vad de anser sig ha gjort.

Så här svarar min kontakt på huvudkontoret:

"Jag vill inleda med att förtydliga hur vi ser på indrag av assistansersättning. För oss innebär det att Försäkringskassan fattar ett beslut om att en person inte längre har rätt till assistansersättning enligt 51 kap. 3 § SFB för att de grundläggande behoven inte är i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. Andra orsaker till indrag av assistansersättningen kan vara att personen inte längre omfattas av den svenska socialförsäkringen eller LSS personkrets. Det är alltså rätten till assistansersättning som inte längre finns.

När Försäkringskassan har beslutat att en försäkrad har rätt till assistansersättning måste han eller hon lämna in en begäran om att få assistansersättning utbetald, det sker genom att den enskilde lämnar in en Räkning. Som underlag till räkningen behöver Försäkringskassan tidsredovisningar. Att den enskilde skickar in en räkning innebär inte per automatik att det finns rätt till utbetalning av assistansersättning. Inför en utbetalning gör Försäkringskassan de kontroller som krävs för att bedöma att det som redovisas har använts för köp av personlig assistans eller för kostnader för personliga assistenter (jmf 51 kap 4 § SFB) används för köp av personlig assistans eller för kostnader för personliga assistenter. Exempel på andra kontroller som sker inför utbetalning är de som nämns bland annat i 51 kap 16 § SFB och 106 kap. 24-25 § SFB. Dessa kontroller kan innebära att Försäkringskassan i vissa fall behöver få in fler uppgifter för att kunna ta ställning till om det finns rätt till utbetalning av assistansersättning. Kompletteringen av dessa uppgifter kan antingen ställas till anordnaren eller till den försäkrade beroende på vad det handlar om för något. Utbetalning av assistansersättning görs alltså först då Försäkringskassan tagit ställning till hur många assistanstimmar som kan godtas. På Försäkringskassans hemsida finns det information om att Assistansersättning betalas ut i efterskott vid två fasta datum: den 5:e och 20:e varje månad. Om vi behöver fler uppgifter påverkas utbetalningsdatumet. Det kan till exempel vara om underlaget är fel ifyllt eller om något saknas."

Det innebär alltså att FK vid minsta misstanke om felaktighet, eller bara någon liten oklarhet, kan VÄNTA med att betala ut pengar för hela uppdragsgivarens assistans. Det är enligt FKs terminologi inte samma sak som att dra in eller stoppa utbetalningen och således behöver de vare sig förvarna eller informera anordnaren om att det inte kommer några pengar.

Jag förstår, och det gör säkert ni också, att FK är tvingade att följa de regler som finns. Det står i lagen att de inte får betala ut assistansersättning för timmar som inte har utförts eller där assistans inte lämnats med kvalitet pga assistentens ålder, sjukdom eller liknande. Och det blir REJÄLA skrik i pressen när FK inte gör sina kontroller. Men att bara inte betala ut får ju så stora konsekvenser för anordnaren. Jag frågade om det inte finns någon möjlighet för FK att när en handläggare bestämmer sig för att ifrågasätta inkomna handlingar skicka information om att utbetalning inte kommer att ske närmast följande utbetalningsdag pga vad det nu är så att anordnaren hinner förbereda sig? Kanske till och med med en föreslagen tid för kontakt så att anordnarna slipper sitta i timmar i väntan och ni kanske också slipper långa telefonköer som beror på det här?

På det svarade FK:

"När assistansersättningen betalas i efterskott kan ersättningen betalas ut först när de kompletterande uppgifterna har kommit in. Det beror på att hela månadsutbetalningen ska göras vid ett tillfälle. Försäkringskassan ska i samband med begärd komplettering informera den försäkrade om att ersättningen för den aktuella månaden inte kan betalas ut förrän underlaget är kompletterat eller att det står klart att någon komplettering inte kommer att göras. Försäkringskassan ska ha tillgång till föregående månads redovisning i en beviljandeperiod för att kunna ta ställning till om utbetalning ska göras för en senare månad (11 § tredje stycket föreskrifterna [FKFS 2016:4]). Om det saknas räkning för en tidigare månad i beviljandeperioden bör Försäkringskassan därför kontakta den försäkrade för att utreda om det kommer att komma in en räkning för den månad som saknas. När komplettering har kommit in eller det står klart att den försäkrade inte kommer att lämna kompletterande uppgifter får Försäkringskassan handlägga ärendet vidare utifrån det, det vill säga bedöma och besluta för hur många assistanstimmar ersättning kan betalas."

Men, och här är ju det stora problemet, begäran om komplettering behöver inte ske vid något särskilt tillfälle utan det kan komma så sent att ni som anordnare inte har någon möjlighet att ordna med vad det nu är FK undrar över. Det finns nog all anledning för t ex KFO, Vårdföretagarna, IfA med flera att försöka få igenom mitt förslag som kanske inte hjälper till hundra procent men som kan vara det bästa vi kan uppnå just nu.

Till slut svarade FK också på hur de gör när den enskilde ska få ersättning i förskott, dvs den som är egen arbetsgivare:

"Om den försäkrade får sin assistansersättning utbetald i förskott och uppgifter inte har kommit in efter begärd komplettering före brytdatum ska Försäkringskassan fatta beslut om de timmar som kan godtas. Ersättningen betalas då bara för de timmar som kan godtas enligt 51 kap. 14–15 §§ SFB. Kan inga timmar godtas så hålls utbetalningen inne. Försäkringskassan ska i samband med begärd komplettering informera den försäkrade om att detta kan bli följden om inte de kompletterande uppgifterna kommer in i tid."

FK rekommenderar vidare att om du söker information kopplat till enskilda ärenden och vid generella frågor kan du kontakta Kundtjänst för Partner 0771-17 90 00 alternativt Kundcenter för Privatpersoner 0771-524 524.

Jag rekommenderar att du går på Skypekurs med mig om FKs alla regler så att du så lite som möjligt utsätter dig för risk. Den första hålls redan nu den 6 september. Jag rekommenderar tyvärr också att du kontaktar banken och ser till att du har möjlighet att få kredit så att du aldrig riskerar att inte kunna betala ut dina löner.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå