Sandlådetaktik

Det är så intressant att höra hur FK och Högsta förvaltningsdomstolen håller på att skylla på varandra vems fel det egentligen är att domen om transport till och från fritidsaktiviteter har tolkats som den har gjort.

- Det är inte VÅRT fel, säger justitierådet Thomas Bull från HFD till Ekot i morse.

- Det är inte VÅRT fel, säger Försäkrinskassans rättschef Eva Nordqvist i samma inslag.

Bull undrar om FK _måste_ tolka domen på det sätt som de har gjort. Nordqvist menar att de inte hade något val. Jag har då aldrig varit med om något liknande är allt jag kan säga!

Menar Högsta förvaltningsdomstolen att de inte förstår att allt de säger i sina domar får betydelse för rättstillämpningen? Bull säger också att han, så här i efterhand, kan se att de kanske skulle ha varit lite tydligare.

Ni vet ju att jag är en bekännande byråkrat? En god sådan. Jag menar att det är viktigt att vi har ett rättssamhälle med enkla regler, lätta att följa så att den enskilde alltid vet vad han eller hon har att förvänta sig. Reglerna ska vara till för den enskilde och inte till för att skydda systemet. DEN delen i mig, den goda byråkraten, blir så djupt upprörd när Bull säger så! Högsta förvaltningsdomstolen är orörbara. Deras ord är nästan lag. De FÅR inte göra fel, eller för den delen uttrycka sig så att det går att misstolka så här mycket. Och hörrni, ärligt talat. nog vet HFD att de måste uttrycka sig precist och korrekt? Om inte annat så efter måltidsdomen och tolkningen av egenvårdsdomen?

Det borde inte vara tillåtet att två av våra viktigaste myndigheter leker så här på sandlådenivå. När de slår sönder varandras sandkakor är det era liv som rasar sönder.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå