Sminkning tas upp av HFD

I går informerade HFD att de har beviljat prövningstillstånd i ett mål som handlar om huruvida sminkning ska utgöra ett grundläggande behov eller inte. Bakgrunden är att en kvinna vid omprövning sökte fler men fick färre timmars personlig assistans än tidigare av Försäkringskassan. Efter omprövningen var 20 timmar och 28 minuter per dag grundläggande behov varav 20 minuter avsåg sminkning. Både Allmänna ombudet och kvinnan överklagade till Förvaltningsrätten. Allmänna ombudet ansåg inte att kvinnan skulle beviljas assistans medan kvinnan själv ville ha det antal timmar hon hade sökt om.

Förvaltningsrätten ansåg visserligen inte att kvinnan skulle få de timmar hon önskade men tyckte däremot att sminkning skulle räknas som ett grundläggande behov. De skriver så här:

Enligt förvaltningsrätten så innefattar begreppet personlig hygien i allmänt
språkbruk mer än grundläggande och basala åtgärder för att motverka smuts
och föroreningar. Även åtgärder som vidtas för att stärka den egna självkänslan
eller grupptillhörigheten såsom att sminka sig eller att tvätta sig för
att i övrigt känna sig ren och fräsch ligger i den allmänna betydelsen av begreppet
personlig hygien.


En strikt tolkning av begreppet personlig hygien så som allmänna ombudet
förordar riskerar att inskränka behovet som ska tillgodoses till endast nödvändiga
hygienåtgärder som syftar till att på kort och lång sikt avvärja hot
mot individens fysiska hälsa. En så strikt tolkning kan inte ha varit lagstiftarens
avsikt.

Kammarrätten höll inte med (Mål nr 1959-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 341-18) utan ansåg att kvinnan inte längre skulle beviljas assistans. Nu har alltså HFD beviljat prövningstillstånd i frågan. Det tar vanligen lång tid mellan prövningstillståndet och dom eftersom HFD har en mycket långtgående skyldighet att undersöka omständigheterna.

Det var kvinnan som överklagade och fick prövningstillstånd. Vi får väl vid gud hoppas att det innebär att vi vinner. Fast jag vet inte om jag törs tro det. Å andra sidan vet jag inte om jag törs tro det motsatta heller. Eller törs tänka på vad det skulle innebära.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå