Spännande rapport från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens publicerade idag en rapport som otvetydigt visar att det vore en lönsam affär för Sverige att bevilja assistans istället för hemtjänst för alla personer över 65 som idag är beviljade hjälp i hemmet enligt socialtjänstlagen, SoL.

Rapporten har tagits fram efter ett regeringsuppdrag som kom redan för tre år sedan. Det är ovanligt med så långa uppdrag och därför inte svårt att förstå att det finns en tanke bakom det. Jag har talat med en person som är högt uppsatt inom regeringskansliet som menar att det hela tiden har varit en medveten tanke från regeringen att presentera den här typen av rapporter som ger underlag för nya stora reformer lagom inför valet.

Att just gruppen pensionärer har granskats extra är heller ingen överraskning. Det är en viktig målgrupp inför valet och att kunna locka med ett större självbestämmande när man blir i behov av hemtjänst är inget dåligt valfläsk!

Det rapporten säger är att idag betalar kommunerna ersättning för sina anställda både när de arbetar och när de inte arbetar, t ex när de kör mellan olika hemtjänstmottagare. Genom att bevilja assistanstimmar för hemtjänsten skulle kostnaderna sjunka även om priset för en hemtjänsttimme måste ersättas med högre ersättning än en assistanstimme på grund av restider och liknande som måste ingå i ersättningens storlek.

Minister Hallengren har redan hunnit kommentera rapporten och säger sig vara positiv till idén men menar att hon inte ensam kan utlova en sådan reform. Nu gäller det att hålla tummarna så att regeringen verkligen hinner föreslå reformen innan valet. Annars vet man aldrig hur länge det kan dröja.

Du kan läsa själva rapporten på Socialstyrelsens hemsida.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå