Stridsåtgärder!

Enligt pressmeddelandet från Kommunal har de begärt att få en löneökning som motsvarar 3,11 kr per timme. De menar att den granskning av assistansföretag som Kommunal och Vårdföretagarna gemensamt bett KPMG att göra visar att Vårdföretagarnas medlemsföretag går i snitt 13 kr per timme i vinst. Dessutom höjs assistansersättningen med 4,37 per timme för 2018 och det borde ge det utrymme Kommunal kräver menar man.

Kommunals varsel rör nyanställningar och inhyrning av personliga assistenter hos privata företag som är knutna till Vårdföretagarna. Det berör cirka 40 000 anställda. Varslet träder i kraft den 8 september kl 11.00.

Nu är det här med siffror inte alltid så lätt.

En löneökning på 3,11 kr per timme kostar inte alls 3,11 per timme utan mer. Det ska läggas på både semesterersättning, sociala avgifter och försäkringar. Ungefär 50% extra brukar man räkna med, dvs en kostnad på 4,66 per timme. Dessutom kostar inte bara de timmar som assistenterna arbetar och som kan redovisas till FK utan också alla andra timmar blir dyrare vilket medför ökade lönebikostnader. Exakt hur mycket är svårt att räkna på så här på rak arm.

Samtidigt ska man också vara ärlig och säga att en löneökning på 2% inte kräver 2% ökning av schablonen eftersom löneökningen bara räknas på lönen medan schablonökningen räknas på hela schablonen. Knivigt, inte sant?

Observera att denna information bara gäller Vårdföretagarnas medlemsföretag och inte KFO-anslutna företag.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå