Välja anordnare

Häromveckan berättade Svenska Dagbladet om ett kluster av oseriösa anordnare i Örebro. Av 14 bolag som Försäkringskassan har stoppat utbetalningen till är hälften från Örebro. Nu är ju inte 14 bolag jättemånga men visst är det ändå oroväckande för dem som drabbas av det. Jag vill börja med att varna för att de här anordnarna inte sällen fortsätter sin verksamhet trots att de förlorat möjligheten att ta emot pengar. Istället blir den assistansberättigade mottagare av ersättningen och så fakturerar anordnaren den assistansberättigade. Det är nog klokt att fundera både en och två gånger innan man går med på en sådan konstruktion. Det finns självklart anledningar till att Försäkringskassan stoppar utbetalningen till anordnaren. Klokast är nog att gå vidare och välja en annan anordnare istället.

Det finns till och med anordnare som fortsätter bedriva verksamhet trots att de inte längre har tillstånd. I det fallet måste den assistansberättigade bli egen arbetsgivare och så tar anordnaren betalt för att sköta administrationen. Detta är något jag avråder från i ännu mer. Konstruktionen innebär att den assistansberättigade tar alla risker medan anordnaren tar alla eventuella vinster. Att vilja vara egen arbetsgivare är en möjlighet som står öppen för alla men då bör man ha funderat noga över det och de risker som finns förknippat med det, t ex att man kan gå i personlig konkurs om det vill sig illa, innan man fattar beslut.

Jag har också funderat lite på vad man kan göra för att inte hamna i den här situationen som assistansberättigad. Jag har kommit fram till några synnerligen enkla råd som du kan ta till dig om du vill.

  • Om du erbjuds någon som är orimligt bra så är det troligen något skumt

Det kan handla om att dina assistenter erbjuds skyhöga löner eller att du, mot alla regler, får pengar eller erbjudande om resor eller liknande av anordnaren. Det här är en gammal känd princip. Det finns inga tulipanarosor helt enkelt. Assistansersättningen får inte användas för att betala den assistansberättigades privata kostnader. Om utrymmet för löner är ca 169 kronor (87% av 291 kronor minus ca 50% till semesterersättning, sociala avgifter och försäkringar). Av de 169 kronorna ska en del gå till l kostnader för OB och en annan del bör avsättas för lön under utbildning, ev sjuklönekostnader som inte kan täckas genom kommunen, kostnader när assistenter är hemma för VAB och/eller är föräldralediga och så vidare. Det innebär att det med väldigt stor sannolikhet är något tokigt när en assistent erbjuds 280 kronor i grundlön. Det finns inga tulipanarosor och om det ser ut så bör du titta igen.

  • Kolla om företaget har kollektivavtal

Det finns inte något krav på att en assistansverksamhet ska vara anslutet till ett kollektivavtal men däremot gynnar det dig som assistansberättigad om verksamheten är det. Det beror på att kollektivavtalet medger bättre, som i arbetsgivarvänligare, regler t ex för arbetstider. Enligt Arbetstidslagen, som verksamheten måste följa om det inte finns ett kollektivavtal, måste varje anställd ha minst 11 timmars dygnsvila VARJE 24-timmarsperiod. Om det finns ett kollektivavtal är det istället möjlighet med 8 timmars dygnsvila. Det finns också en rad andra orsaker och du kan läsa lite om det här.

  • Kolla vinster på Allabolag.se

Försäkringskassan har uppskattat ungefär hur mycket av assistansersättningen som ska gå till olika delar. Max 23,28 kr/timme eller 8% av assistansersättningen menar de bör gå till administration. Detta kan man ju tänka även ska innefatta vinst. Om du går in på allabolag.se så kan du söka efter hur mycket vinst anordnaren gör. Om företaget har en vinstmarginal som är mer än 8% innebär det att företaget gör mer i vinst än Försäkringskassan tycker att man ska kunna använda till administration. Det innebär inte med automatik att anordnaren är oseriös men kräver ändå sin förklaring.

  • Fråga IVO och/eller Försäkringskassan om du känner dig osäker

Om du har kollat ovanstående och inte fått tillfredsställande svar men ändå är intresserad av anordnaren kan du alltid kolla med Försäkringskassan och IVO om de har några synpunkter. Ingen av dem kan råda en assistansberättigad hur man ska välja men de kanske har information om verksamheten som de kan dela med sig av.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå