Vård, egenvård, personlig assistans del 2

I måndags skrev jag om vad som är vård, egenvård och personlig assistans. Har du inte läst det hittar du inlägget här.

Idag tänkte jag försöka förklara vad du kan få personlig assistans för av de här olika sakerna.

Principen är så här:

Vård, dvs allt som assistenterna utför på delegering av vården, ger inte rätt till personlig assistans. Det ska istället finansieras på annat sätt, t ex av kommunen (hemsjukvård) eller landstinget. Jag återkommer i nästa blogg med förslag på hur man kan hitta lösningar här.

Egenvård, dvs sådant som behandlande legitimerad yrkesutövare har bestämt att den assistansberättigade själv eller med stöd av de personliga assistenterna kan utföra utan risk för den assistansberättigades hälsa, kan ge rätt till personlig assistans men i nuläget får du inte räkna det som grundläggande behov på grund av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Det innebär att till exempel sondmatning, rikning, kateterisering och stomi i nuläget inte räknas som grundläggande behov. För att du ska kunna beviljas det som "övriga personliga behov" måste du komma upp i tillräckligt många timmars grundläggande behov med andra saker, t ex hygien och av- och påklädning.

Efter att Försäkringskassan nyligen gjort sin tolkning av domen från Högsta förvaltningsdomstolen (som kom redan 2010) har det kommit en dom i Kammarrätten i Göteborg som säger att sondmatning VISST det är ett grundläggande behov! Den domen har överklagats av Försäkringskassan till Högsta förvaltningsdomstolen och nu väntar vi alla ivrigt på att det ska avgöras där. Det sägs att domen bör komma ganska snart.

Om Högsta förvaltningsdomstolen fastställer att sondmatning inte är ett grundläggande behov kommer en lagändring att krävas för att få tillstånd en ändring. Om domen däremot blir att sondmatning kan räknas som ett grundläggande behov bör följa att även andra egenvårdsinsatser som går att hänföra till något av de grundläggande behoven ska kunna räknas.

Andning, som ju definitivt är ett grundläggande behov för att kunna överleva, finns i nuläget INTE med som ett av de grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans. Den saken kommer inte att ändras av domen om sondmatning utan där krävs en lagändring som inför andning som ett ytterligare grundläggande behov. Det finns inte så mycket som tyder på att det skulle vara aktuellt men om du vill driva frågan är det rätt läge nu medan LSS-utredningen fortfarande håller på.

Egeninitierad egenvård, t ex att köpa kräm på apoteket och smörja in sig utan att läkare eller någon annan vårdpersonal har bestämt det, kan beviljas som både grundläggande och övriga behov.

I nästa blogginlägg ska jag berätta vad du kan göra om du har behov av både vård och personlig assistans. Har du frågor på ovanstående får du gärna maila dem eller skriva som kommentar här nedan.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå