Vad händer med LSS-utredningen nu?

Nu ska vi fundera lite över vad som händer med LSS-utredningens förslag och assistansen framöver. Om vi börjar med att titta på hur det går till rent formellt så ser det ut så här:

  1. Utredningens förslag lämnas till regeringen den 15 december. Innan dess är det svårt för regeringen, som ju inte ens finns, att uttala sig.
  2. Om vi förutsätter att det finns en regering, inte bara en övergångsregering, när förslaget överlämnas så kommer den att skicka utredningens betänkande till berörda myndigheter (t ex Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Inspektionen för Socialförsäkringen, Myndigheten för delaktighet m fl), organisationer (t ex SKL, IfA och de stora paraplyorganisationerna), kommuner och andra intressenter som får lämna synpunkter, så kallade remissvar. Observera att även om du eller din organisation inte är remissinstanser kan du/ni ändå lämna synpunkter på förslaget. Jag är ytterst osäker på vad som händer om det fortfarande bara finns en övergångsregering.
  3. Om många remissvar är negativa kan regeringen bestämma sig för att inte gå vidare i frågan, eller att försöka hitta andra lösningar än de som utredningen föreslår.
  4. OM regeringen bestämmer sig för att gå vidare skriver de nu ett utkast till lagändring. Förslaget kallas för en "lagrådsremiss" och skickas först till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon annan lag.
  5. Om förslaget kommer tillbaka från lagrådet utan synpunkter eller med mindre synpunkter som är lätta att revidera så lämnas ett bearbetat förslag till riksdagen. Nu kallas förslaget för en proposition. Om lagrådet har starka invändningar får regeringen ta sig en rejäl funderare.
  6. Riksdagen tar emot förslaget, bordlägger det (dvs skjuter på beslutet) och skickar det till Socialutskottet som får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget i ett utskottsbetänkande. Det är fram tills utskottsbetänkandet är lagt som den största möjligheten att påverka finns. Sen blir det svårare..
  7. Utskottsbetänkandet lämnas till Riksdagen som ska rösta. Och då röstar de inte på den ursprungliga propositionen utan på utskottsbetänkandet. Därför är det väldigt viktigt att utskottsbetänkandet blir bra.
  8. Om en majoritet i riksdagen röstar för förslaget får vi en lagändring.

Vad den lagändringen kan komma att innehålla törs jag nästan inte tänka på...

Men vad händer då om regeringen INTE tycker att förslaget är värt att gå vidare med? Att allt bara rinner ut i sanden eller att en ny utredning tillsätts? Ja, det är nästan lika otäckt spännande det. Du vet ju att bara dryg 10% av de personer som söker assistans idag beviljas det. Om lagen inte ändras kommer troligen inte den siffran att ändras heller. Och sen har vi då den stora frågan om vad som kommer att hända med det tillfälliga förbudet mot omprövningar. Det sades att det skulle vara kvar tills den nya lagen var på plats men om ingen ny lag kommer finns det naturligtvis en risk att omprövningarna påbörjas igen. Det finns i nuläget inte något som helst gott med det.

Politiskt finns det alltså en rad olika frågor att arbeta med nu. Och där är du och ditt arbete ovärderligt! Jag tror att alla måste hjälpas åt för att dra den här skutan åt ett håll som ger en möjlig framtid för assistansen. Bjud in politiker som du känner till samtal. Skriv brev. Maila. Pressa på. Och frågor jag tänker att du kan använda är t ex:

1) Var står partiet i de frågor som LSS-utredningen har läckt ut?

2) Hur kommer du att agera för att assistansreformen ska utvecklas och inte avvecklas?

3) Tänker ditt parti medverka till att omprövningarna är stoppade tills dess att en ny lagstiftning är på plats, även om det tar längre tid än väntat?

4) Hur tänker du att alla de personer som inte beviljas statlig assistans idag ska få sina behov tillgodosedda och vad gör du och ditt parti för att förbättra för dem?

Fyll gärna på med fler frågor som du tycker är viktiga i kommentarer.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå