Var Begler verkligen bra för assistansen?

Jag blev så förvånad när många från vårt eget håll var missnöjda med att regeringen avsatte Begler. Jag hade uppfattat det som att vi alla har varit oerhört bekymrade över Beglers framfart och det tydliga i att hon gett direktiv till handläggarna som lett till mer restriktiva bedömningar. HUR kunde det vara något dåligt i att hon avsattes? Jag förstod naturligtvis ganska snabbt att det här var politik. I valtider är det lätt att se allt vad "motståndarpartierna" gör som "valfläsk" och som något negativt. Men i det här tror jag det är viktigt att vi ser att det faktiskt var det bästa som kunde hända, tankar jag delar med bl a Jonas Franksson som skrev om det i ett inlägg på Facebook.

Nu har liberalerna nappat på att många var kritiska mot regeringen med anledning av den här avsättningen. Såklart. Det är som sagt politik det här. Björklund tycker att det var oerhört fegt av regeringen att avsätta Begler och vill återinsätta henne vid ett eventuellt maktskifte. Gud bevare oss för det. Alltså, inte för maktskiftet, det tänker jag inte uttala mig om, men för att det skulle kunna innebära ett återinsättande av Begler.

Under Beglers tid som ledare har kassan t ex slutat ha en konstruktiv diskussion med brukar- och anordnarrörelsen. Man lyssnar inte. Man beslutar. Jag började på allvar nästan gråta när jag träffade en gammal chef för bara vårt lilla område och mindes hur bra det funkade på den tiden vi faktiskt talade med varandra. När förslag på förändringar diskuterades innan de sjösattes och när synpunkter från brukarrörelsen faktiskt värderades högt. Och det här kan jag garantera att det inte är något som kommer som ett svar på regeringens regleringsbrev. Det är inte något som kostar. Det är bara en inställning.

Under Beglers tid har beslutet hamnat längre och längre ifrån den enskilde. Det är orimligt att ha beslut som det inte går att förstå. Jag kan ibland ägna timmar år att läsa hur många sidor som helst med förslag till beslut, synpunkter och beslut utan att faktiskt förstå vad jag läser. Inte heller det är en besparing. Det handlar om en inställning. Jag anser inte att det är en rättssäker och effektiv handläggning Begler har uppnått. Det är snarare en dålig byråkrati där myndigheten satt sig över människan. Det vill jag ha bort och med Begler kommer det inte att ske.

Jag skulle önska att ni som företräder brukar- och funkisrörelsen talar om för era politiker att ni inte heller vill ha tillbaka Begler. Att ni istället vill ha tillbaka en möjlighet att förstå era beslut - att DET är mycket mer rättssäkert än vad det Begler har åstadkommit är. Gör det inte till en politisk fråga för då kanske meningsskiljaktigheterna i politisk åskådning leder till effekter vi egentligen inte vill ha.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå