Varför sätter de inte dit dem om det nu är så mycket fusk?

Åter toppas nyheterna av assistansfusk och bedrägeri. Vart tionde bolag kan vara kriminellt påstås det. Tillåt mig tvivla. Jag anser naturligtvis, som alla andra, att kriminalitet inte hör hemma i en välfärdsreform. Men om de nu VET att det är så många bedragare - varför sätter de inte dit dem då? Varför får det fortgå? Och om de INTE vet utan bara misstänker - varför går de då ut med informationen som om den vore sann?

Det finns verkligen all anledning att betvivla den information som nu lämnas ut. Den känns lika väl underbyggd som FUT-delegationen gjorde på sin tid. Jag tror inte vi ska svära oss fria och tro att det inte förekommer någon kriminalitet alls, men att det skulle vara som Försäkringskassan säger, att 50 till 100 av 900 assistansbolag är mer eller mindre kriminella känns som så totalt osannolikhet att jag inte förstår att det kan få gå i tryck.

För det första kan vi ju titta på siffran "900 företag". I en rapport som jag fick beställa från Försäkringskassan när jag arbetade med att ta fram en rapport över kvarstående problem i assistansreformen, en rapport jag tog fram till på uppdrag av tio "gamla" anordnare, såg jag att antal betalningsmottagare som har fått utbetalning från assistansersättningen från Försäkringskassan, kommunala samordnare samt personer som själva tar emot assistansersättning undantagna, under perioden oktober 2018 och juli 2019 uppgick till totalt 729 st. Tittar man årsvis ser man att som mest var det 818 anordnare som fick utbetalning år 2007. Siffran sänks år för år och 2017 var det 727 anordnare som fick ersättning. Det lägsta antalet var i juni 2019 då endast 620 verksamheter fick utbetalning.

Tittar vi sen på vad man grundar misstanken om fusk på så är det angiveri. Linus Nordenskär, som är nationell försäkringssamordnare förklarar att Försäkringskassan får "impulser", dvs någon ringer eller skriver till dem, och det är det som de menar visar ett så omfattande bedrägeri mot reformen.

FY OCH VE säger jag! Det är ovärdigt en rättsstat som Sverige att fälla innan dom. Jag blir desto mer upprörd därför att man i samma sammanhang berättar om bedrägerier som verkligen ÄR upprörande, om de nu är sanna. Att företag säljer arbetstillstånd och importerar hit personer som får assistans i Sverige. Eller kanske inte ens får assistans. Om det här är en sanning - VARFÖR har det fått fortgå? Jag blir så upprörd och så ledsen över de personer som råkar illa ut genom kriminella företag. Jag blir arg på polisen och Försäkringskassan som säger sig veta att det är så här men inte har stoppat det.

Jag blir också arg för att man försöker få oss att tro att den kriminalitet som riktas mot reformen är av just det här slaget.

Om en arg granne ringer till Försäkringskassan och berättar att Kalle minsann inte går ut med hunden utan skickar sin assistent i stället räknas det också som bedrägeri. Men jag tror vi kan vara överens om att det inte riktigt är i samma skala? Och jag säger som jag har sagt så många, många gånger förr, att om Försäkringskassan vill komma åt den typen av det de kallar "felaktig användning" så får de banne mig se till att bli tydligare med sin information också.

Så varför går man ut med den här statistiken? Som inte alls är någon statistik utan relativt ogrundade gissningar. Ja, det kan jag i min tur bara gissa. Kan det vara för att det har börjat bli ett högt tryckt mot regeringen nu för att assistansersättningen är för låg? Enligt Niklas Altermarks teser är det en vanlig teknik. Genom att beskriva fusk i en insats blir det lättare att göra nedskärningar i den. Jag hoppas verkligen att det inte är så. Men säker är jag inte.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå