Vem ska betala anordnarnas merkostnader för Covid-19?

Covid-19 fortsätter att sätta sina klor i oss under hösten. Troligen kan det bli längre än så men vi tar en period i taget. Regeringen har vid flera olika tillfällen vidtagit åtgärder för att hjälpa privat verksamhet att klara av de prövningar som Covid-19 medför. För privata assistansanordanre har hjälpen kanske främst bestått i möjlgheten att staten står för sjuklönen istället för att man behöver söka från kommunen om ersättning och för de nersatta arbetsgivaraavgifterna under några månader.

Men privata anordnare har också haft andra merkostnader pga covid. Det har handlat om övertidsbeordringar, utbildningar (och lön under utbildning) samt en hel del skyddsmaterial.

I en artikel i Assistanskoll, daterad den 19 maj förklarar minister Lena Hallengren att privata anordnare ska redovisa sina merkonstnader till kommunen som sen får kostnaderna från staten. Hon hänvisar till förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso– och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid–19.

Socialstyrelsen tycker däremot inte att man kan tyda förordningen på det sättet utan menar att BARA kommunalt bedriven assistans eller anordnare som kommunen har avtal med kan få bidrag. Så här säger de under sina "Frågor och svar":

Kan vi ansöka om kostnadstäckning för privata assistansutförare enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) som har uppdrag av Försäkringskassan?

Ersättning för kostnad kan enligt förordningen sökas för assistans i kommunal regi eller i de fall kommunen slutit avtal med någon annan som utför assistansen för kommunens räkning.

Det är ju rätt märkligt att man har gjort den tolkningen när den politiska viljan så tydligt uttryckts av ministern åt ett RAKT annat håll!

Jag har mailat till både Socialstyrelsen coh Socialdepartementet och hoppas verkligen kunna återkomma med trevligtare besked än det här. Tills dess kan det vara så att det är bättre att ligga lågt en stund.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå