Frida Löfling

Schemaläggning, 1,5 timmar, webb

I utbildningen går vi igenom:

 • Hjälp med hur du lägger schema, vad du ska tänka på
 • Hur förenklar och snabbar du på schemaläggningen
 • Arbetstidslagen, vad säger den?

Individuella coachning-samtal 1, 3, 5, 7 och 10 tillfällen, webb

 • Varje coachsamtal är 45 minuter
 • Beställaren bestämmer själv inriktning
 • Stöd till Dig i Din önskan att utvecklas
 • Uppmuntran att höja prestationsnivån
 • Guidning till att hitta vägen till Dina mål
 • Struktur för att behålla motivationen

Grundkurs i coachning

Utbildningen genomförs antingen via webbmöten under 5 tillfällen (förslagsvis 1 per vecka), ca 1 timme per tillfälle. (Mellan utbildningstillfällena kommer du få med dig uppgifter att arbeta med.) Utbildningen erbjuds också som en heldagsutbildning på plats hos er.

Utbildningen går igenom:

 • NÖHRA modellen
 • Aktivt lyssnande – vad du kan göra för att lära dig att aktivt lyssna bättre
 • Mottagare -vilken roll har du?
 • Övningar

Fortsättning i coachning, 10 veckors kurs

Utbildningen genomförs under 10 tillfällen (förslagsvis 1 per vecka), ca 1 timme per tillfälle. Mellan utbildningstillfällena kommer du få med dig uppgifter att arbeta med. Utbildningen kan kombineras med fysiska träffar.

Utbildningen går igenom:

 • Utveckla din coachning
  • Förtroende och tillit
  • Närvaro och flexibilitet
  • Aktivt lyssnande
  • Kraftfulla frågor
  • Direkt kommunikation
  • Skapa medvetenhet
  • Utforma åtgärder
  • Målsättning och planering
  • Ansvarstagande och uppföljning
  • Övningar

Arbetsledarkurs; 1 dag på plats eller via webb

Utbildningen går igenom:

 • Kommunikation
 • Övergripande arbetstidslagen
 • Semesterlagen och semesterplanering
 • Arbetsmiljö
 • Rekrytering

Förfrågan om att anlita Frida Löfling som föreläsare

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå